Faks Sorunları

Fakslar gönderilemiyor veya alınamıyor.

Faks gönderilemiyorsa

Telefon hattının yanlış konumda bağlanıp bağlanmadığını kontrol etmek için hedef faksı makineden arayın.
Telefon hattının çevir sesi işitilmiyorsa
Modüler kablo (faks için telefon hattı) bağlı değildir veya yanlış konuma takılıdır. Modüler kabloyu kontrol edin ve doğru konuma takın.
Parçalar ve İşlevleri
Sesli rehber oynatılırsa veya makine hedef faks makinesine bağlanamıyorsa (faks sesi işitilmiyorsa)
Karşı tarafta veya servis sağlayıcınızda bir sorun olabilir. Karşı tarafla görüşün.

Fakslar iletilemiyorsa

Adres defterinde veya tek dokunuş düğmesinde kayıtlı iletme hedefini kontrol edin ve hatalıysa değiştirin.
Adres Defterinde Kayıtlı Hedefleri Düzenleme
Tek Dokunuş Düğmelerine Kaydedilen Hedefleri Düzenleme

Optik hat veya IP telefon hattı kullanıyorsanız

Hattın kalitesine bağlı olarak iletişim hataları görülebilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.  (Ayarlar/Kayıt) <İletim Başlangıç Hızı> ayarlarında iletim hızını düşürerek iletişim hatalarını azaltabilirsiniz. Ayrıca adres defteri ve tek dokunuş düğmeleri için de tercihler bölümünden tüm hedeflerin aktarım hızını ayarlayabilirsiniz.
<İletim Başlangıç Hızı>
Adres Defterine Hedef Kaydetme
Hataları azaltmak amacıyla iletişim hızını sınırlamak için <VolP Kullanırken İletişim Hızını Otomatik Ayarla> ayarını da kullanabilirsiniz.
<VolP Kullanırken İletişim Hızını Otomatik Ayarla>

Faks alınamıyor.

Makinede yeterli boş bellek var mı?

Makinenin belleğindeki gereksiz belgeleri silin.
Alınan Belgeleri Makineye Kaydetme (Belleğe Alma)

Başında "#" olan sayısı kontrol edin ve uygun olan önleme başvurun.

Faks alımı veya iletimi başarısızsa dokunmatik panel ekranında veya iletişim yönetimi raporunda başında "#" olan bir sayı (hata kodu) görüntülenir. Bu hata koduna göre gerekli önlemlere başvurabilirsiniz.
Her Bir Hata Koduna Karşı Alınabilecek Önlemler
8377-0R6