Ağ Sorunları

Bağlantı Sorunları

Ağ kurulamıyor.

<Ağ Bağlantı Ayarı Değişikliklerini Onayla> öğesinin <Açık> olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.
<Ağ Bağlantı Ayarı Değişikliklerini Onayla>

İstenmeyen bir hedef aranıyor.

Çevirmeli yönlendirici makinenin bağlı olduğu ağda ise makinenin veya çevirmeli yönlendiricinin ayarlarına bağlı olarak makine istenilen hedef dışındaki bir hedefe bağlanır. Bu, abone hattı ücretlerinde ve arama ücretlerinde ortaya çıkabilir. Aşağıdakileri denetleyin.
Çevirmeli yönlendiricinin yayın üzerinden paketler göndermesi gerekmiyorsa, paketleri yayın dışında bir yöntemle göndermesini sağlamak için yönlendirici ayarlarını değiştirin. Çevirmeli yönlendirici ile yayına izin verilmesi gerekiyorsa gereksiz bir hedefin ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.
Dosya sunucusunun ve posta sunucusunun ana makine adı ve IP adresinin vb. doğru olup olmadığını kontrol edin.
DNS sunucusu harici sunucu üzerindeyse aynı ağ üzerindeki cihazlara makine olarak bağlanırken bile hedefin ana makine adı yerine IP adresini kullanın.
DNS sunucusu makinenin bağlı olduğu ağda ise harici ağa bağlı cihazlara ait bilgilerin DNS sunucusunda kayıtlı olup olmadığını ve doğru olup olmadığını kontrol edin.

Makine bilgisayardan tanınamıyor.

Uzak UI'nin ve yardımcı program yazılımının yürütüldüğü bilgisayarın IP adresine <Güvenlik Duvarı Ayarları> altında gönderme ve alma için izin verilmemişse makinenin bilgileri bilgisayarda görüntülenemez. Ayarların doğru olup olmadığını kontrol edin.
Güvenlik Duvarı Ayarlarında IP Adreslerini Belirtme
iW Management Console gibi bir Canon yazılımını kullanırken <Atanmış Topluluk Ayrl> ayarını <Açık> yapın ve <MIB Erişim İzni> için <Oku/Yaz> seçeneğini belirleyin. Ayrıca <Atanan Port Ayarları> öğesini <Açık> olarak ayarlayın.
SNMP Yoluyla İzleme ve Kontrol Etme
Makinedeki ayarlı SNMP topluluk adı dışındaki bir topluluk adı ile makineye erişmek için yardımcı program yazılımı kullanıldığında makine tanınamaz. SNMP topluluk adını kontrol edin.
SNMP Yoluyla İzleme ve Kontrol Etme
Web tarayıcısında "An error has occurred." mesajı görüntüleniyor ve Uzak UI başlatılamıyorsa geçersiz önbellek verisi kalmış olabilir. Web tarayıcısının önbelleğini temizleyin.
Makine Uyku moduna girerse bilgisayardan tanınamayabilir. Uyku modunu iptal etmek için (Enerji Tasarrufu) seçeneğine basın veya <Uyku Modunda Enerji Kullanımı> seçeneğini <Yüksek> olarak değiştirin.
Uyku Modundan Çıkma

Kablosuz Bağlantı Sorunları

Kablosuz LAN ve kablolu LAN'a aynı anda bağlanılamıyor.

Kablosuz LAN ve kablolu LAN'a aynı anda bağlanamıyorsunuz. USB ve kablosuz LAN veya USB ve Kablolu LAN aynı anda kullanılabilir.

Uzak UI görüntülenmiyor.

<HTTP Kullan> ve <Uzak UI Ayarları> öğeleri <Açık> olarak mı ayarlı?
<HTTP Kullan>
Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma
Kablosuz LAN ile bağlandıysanız IP adresinin doğru ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol ettikten sonra Uzak UI'yi yeniden başlatın.
Bir IPv4 Adresi için Bağlantı Testi Yapma
Bir IPv6 Adresi için Bağlantı Testi Yapma
Kablolu LAN ile bağlıysanız, IP adresinin doğru ayarlanıp ayarlanmadığını ve kablonun doğru bağlanıp bağlanmadığını kontrol ettikten sonra Uzak Kullanıcı Arabirimini yeniden başlatın.
Kablolu LAN'a Bağlanma
Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma
Proxy sunucusu mu kullanıyorsunuz? Eğer öyleyse makinenin IP adresini Web tarayıcısının proxy sunucusu ayarlarındaki "Özel Durumlar" (proxy kullanılmayacak adresler) listesine ekleyin.
Bilgisayarlarla iletişim güvenlik duvarında kısıtlanmış mı? Ayarların hatalı olması nedeniyle Uzak UI görüntülenemiyorsa makinenin kumanda panelinden <IPv4 Adres Filtresi>, <IPv6 Adres Filtresi> veya <MAC Adresi Filtresi> ayarını <Kapalı> yapın.
Güvenlik Duvarları Kullanarak İletişimi Kısıtlama
<IPv4 Adres Filtresi>
<IPv6 Adres Filtresi>
<MAC Adresi Filtresi>

Ağa bağlanılamıyor.

IP adresi ayarlanamamış olabilir. IP adresini yeniden ayarlayın.
IP Adresi Ayarlama
Kablosuz LAN ile bağlandıysanız makinenin ağa bağlanıp bağlanamadığını kontrol edin.
Kablosuz LAN'a bağlanamıyorsanız

Ayarlanmış olan IP adresini bilmiyorsanız.

[Sayaç/Cihaz Bilgisi] tuşuna basın ve IP adresini kontrol edin.
Kumanda Paneli
Ayarların ayrıntılarını öğrenmek veya ayarları değiştirmek istiyorsanız  (Ayarlar/Kayıt) düğmesine basın ve IP adresini kontrol edin.
IP Adresi Ayarlama

Kablolu LAN'dan kablosuz LAN'a veya kablosuz LAN'dan kablolu LAN'a geçilemiyor.

Makinenin kumanda panelinden LAN ayarını da mı değiştirdiniz? Bunu yapmadığınız sürece makinenin bağlantı yöntemini değiştiremezsiniz.
Ağ Bağlantısı Yöntemini Seçme

Bağlanılacak kablosuz LAN yönlendiricisinin SSID'ini ve ağ anahtarını bilmiyorsanız veya SSID ekranda görüntülenmiyorsa.

SSID'in kablosuz LAN yönlendiricisinde veya yönlendiricinin kutusunda görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin.
SSID ve Ağ Anahtarını Kontrol Etme

Bağlanılacak kablosuz LAN yönlendiricisinin SSID'i erişim noktaları listesinde görüntülenmiyor.

Not aldığınız kablosuz LAN yönlendiricisinin SSID'inin doğru olup olmadığını kontrol edin.
SSID ve Ağ Anahtarını Kontrol Etme
Kablosuz LAN yönlendiricisinin SSID'i açılmamışsa (gizlilik fonksiyonunu kullanıyorsa*) kablosuz LAN yönlendiricisini SSID'i açacak şekilde ayarlayın.
* Bu fonksiyon, kablosuz LAN yönlendiricisinin SSID'inin otomatik olarak algılanmasına engel olur.
Makinenin ağa bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
Kablosuz LAN'a bağlanamıyorsanız
Kablosuz LAN'a bağlanamıyorsanız
Bilgisayarın durumunu kontrol edin.
Bilgisayarın ve kablosuz LAN yönlendiricisinin kurulumu eksiksiz mi?
Kablosuz LAN yönlendiricisinin kablolarından herhangi biri (güç kablosu, LAN kablosu vs.) çıkarılmış mı?
Kablosuz LAN yönlendiricisi AÇIK mı?
Sorun hala çözülemediyse:
Tüm cihazları kapatıp yeniden açın.
Bir süre bekledikten sonra ağa bağlanıp bağlanamadığınızı kontrol edin.
Makinenin açık olup olmadığını kontrol edin.
Makine AÇIKSA önce makineyi KAPATIN sonra tekrar AÇIN.
Makinenin ve kablosuz LAN yönlendiricisinin kurulum yerini kontrol edin.
Makine ve kablosuz LAN yönlendiricisi birbirinden çok mu uzak?
Makine ile kablosuz yönlendiricisi arasında duvar gibi bir engel mi var?
Yakınlarda mikrodalga fırın veya dijital kablosuz telefon gibi elektromanyetik dalgalar yayan herhangi bir cihaz var mı?
: 50 m içinde
Aşağıdaki ayarları yeniden belirtin.
Ayarlar manüel giriş gerektiriyorsa
Kablosuz LAN yönlendiricisi aşağıdaki gibi ayarlanmışsa manüel giriş yapın (Ayrıntılı Ayarlar Belirterek Bağlantı Ayarlama):
 ANY reddi* etkinleştirilmiştir.
 Otomatik olarak oluşturulan WEP anahtarı (onaltılık) ayarlanmıştır.
 Gizlilik fonksiyonu etkinleştirilmiştir.
* Bağlanmaya çalışan cihazda SSID için "ANY" değeri veya "boş" değer ayarlandığında bağlantıları reddetmeye yönelik bir kablosuz LAN yönlendiricisi fonksiyonu.
Kablosuz LAN yönlendiricisi tarafındaki ayarların değiştirilmesi gerekiyorsa
Kablosuz LAN yönlendiricisi aşağıdaki gibi ayarlandıysa yönlendirici tarafındaki ayarları değiştirin:
 MAC adresi filtrelemesi ayarlanmıştır.
 Yalnızca IEEE 802.11n ile iletişim kurarken TKIP için WEP seçilmiştir veya WPA/WPA2 şifrelemesi ayarlanmıştır.
8377-0R8