Реєстрація персональних/спільних кнопок

Ви можете зареєструвати персональні кнопки для свого використання чи спільні кнопки, які можуть використовувати всі користувачі.
Щоб зареєструвати персональну кнопку, потрібно ввійти за допомогою системи керування персональною автентифікацією. Налаштування параметрів керування персональною автентифікацією
Якщо вибрати пункт <Відомості автент. для входу в систему пристрою> для параметра <Відом., що вик.для авт.під час перед./перегл.файлів>, пароль для адресата файлу не буде збережено в персональній кнопці. <Відом., що вик.для авт.під час перед./перегл.файлів>
Щоб дізнатися більше про максимальну кількість персональних і спільних кнопок, які можна використовувати, див. розділ Функція керування.
Персональні кнопки не можна змінити на спільні та навпаки. Для цього викличте параметри та реєструйте іншу кнопку з .
Натисніть і утримуйте кнопку, щоб змінити її назву/коментар чи перемістити/видалити її. Ці дії (змінення назви/коментаря кнопки чи переміщення/видалення кнопки) можна виконати в на екрані <Головний>. Налаштування екрана <Головний>
Персональними кнопками можна ділитися з кількома пристроями, синхронізувавши персоналізовані дані. Список елементів, які можна персоналізувати
Параметри, які можна зареєструвати для персональних/спільних кнопок
Функції та параметри, які можна зареєструвати для персональних/спільних кнопок, описано нижче.
Параметри, які можна зареєструвати в розділі <Пріоритетні параметри> для функції <Copy> Зменшення операцій копіювання
Параметри функції <Факс> в розділі апарата Основні способи надсилання факсів
Параметри, які можна зареєструвати в розділі <Пріоритетні параметри> для функції <Сканувати й надіслати> Корисні функції сканування
Параметри, які можна зареєструвати в розділі <Пріоритетні параметри> для функції <Сканувати й зберегти> Налаштування екрана й операцій сканування для зберігання
Збереження розташувань для функцій <Сканувати й зберегти> і <Доступ до збережених файлів> Використання місця для зберігання
Ярлики на екрані основних функцій для функції <Скр. вх. факсів/і-нет-факсів>
Доступ до сервера та пароль для входу можна зареєструвати за допомогою персональних/спільних кнопок. Таким чином ви зможете пропускати етап введення пароля під час виклику зареєстрованої кнопки. Якщо потрібно встановити пароль у параметрах, що зберігаються в зареєстрованій кнопці, оскільки ви часто імпортуєте параметри з персональної чи спільної кнопки на інший апарат, або якщо ви хочете, щоб користувачі не могли видавати себе за інших, вимкніть введення пароля під час реєстрації.
Імпорт/експорт зареєстрованих кнопок
Ви можете імпортувати й експортувати зареєстровані персональні/спільні кнопки з Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача). Імпорт/експорт усіх параметрів
Залежно від моделі апарата, з якого виконується імпорт, пакетний імпорт персональних/спільних кнопок може бути недоступним. Для отримання додаткової інформації зверніться до свого дилера чи представника сервісного центру.
Приклад. Реєстрація функції копіювання
1
Натисніть <Копіювання>  укажіть параметри копіювання. Екран <Головний>
2
Натисніть  <Зареєструвати на головному екрані>, коли налаштування буде завершено.
3
Підтвердьте параметри й натисніть кнопку <Далі>.
4
Укажіть дію, яку потрібно виконати після натискання зареєстрованої кнопки, і натисніть кнопку <Далі>.
Описаний нижче параметр виконує іншу дію відразу після натискання зареєстрованої кнопки. Додаткову інформацію див. в розділі Використання персональних/спільних кнопок.
Якщо вибрати значення <On> для параметра <Відображати екран підтвердження під час повторного виклику>, то коли ви натиснете зареєстровану кнопку, відобразиться екран підтвердження, наведений нижче. Виберіть значення <Off>, якщо не потрібно показувати екран підтвердження.
Якщо вибрати значення <On> для параметра <Почати операцію для повторного виклику (Операція запускається під час натискання кнопки.)>, копіювання розпочнеться після натискання зареєстрованої кнопки без натискання  (Пуск). Виберіть значення <Off>, якщо копіювання потрібно запускати вручну натисканням кнопки  (Пуск).
Якщо вибрати значення <On> для параметрів <Відображати екран підтвердження під час повторного виклику> і <Почати операцію для повторного виклику (Операція запускається під час натискання кнопки.)>, копіювання почнеться після вибору пункту <Так> на екрані підтвердження.
5
Введіть назву кнопки та коментар, виберіть значення <Personal> або <Спільн.> і натисніть кнопку <OK>.
Натисніть кнопку <Ім’я> або <Коментар>, щоб ввести відомості. Ви можете ввести назву параметра в полі <Ім’я> і примітку в полі <Коментар>.
Щоб зареєструвати кнопку лише для себе, натисніть пункт <Personal>. Щоб зареєструвати кнопку, якою ви зможете поділитися з іншими користувачами, натисніть пункт <Спільн.>.
Якщо параметр <12 середніх невелик. кноп. на стор.> вибрано в розділі <Параметри компонування головного екрана>, <Коментар> не відображається для спільних/персональних кнопок. Налаштування екрана <Головний>

Використання персональних/спільних кнопок

У цьому розділі описано, як користуватися персональними/спільними кнопками. Процедура використання функцій відрізняється залежно від параметрів, указаних під час реєстрації персональної/спільної кнопки та зареєстрованої функції.
Адресати, зареєстровані для кнопок виклику одним дотиком у меню швидких налаштувань апарата-клієнта не оновлюються, навіть якщо оновлюються адресати в кнопках виклику одним дотиком апарата-сервера. Перевірте, чи оновлювався адресат, якщо вам не вдається надіслати зареєстрованим адресатам.
1
Натисніть кнопку, яку хочете використовувати.
Кожний значок указує на тип функції, як показано нижче.
 <Copy>
 <Факс>
 <Сканувати й надіслати>
 <Сканувати й зберегти>
 <Доступ до збережених файлів>
 <Скр. вх. факсів/і-нет-факсів>
Виконати вміст кнопки також можна за допомогою процедури нижче: натисніть і утримуйте персональну/спільну кнопку натисніть <Повторний виклик>.
2
Виконайте наведену нижче дію відповідно до вмісту зареєстрованої кнопки.
Коли для параметра <Відображати екран підтвердження під час повторного виклику> встановлено значення <On>
Коли для параметра <Відображати екран підтвердження під час повторного виклику> встановлено значення <Off>
Коли ви вибираєте функціональну кнопку <Сканувати й зберегти>
Коли ви вибираєте функціональну кнопку <Доступ до збережених файлів>
Коли ви вибираєте функціональну кнопку <Скр. вх. факсів/і-нет-факсів>
8378-056