Завантаження бланків

Якщо завантажується папір із попередньо надрукованим логотипом, звертайте увагу на орієнтацію паперу незалежно від того, що використовується, – шухляда для паперу чи багатоцільовий лоток. Завантажте цей папір належним чином, щоб виконати друк на стороні з логотипом.
Під час виконання копіювання також звертайте увагу на орієнтацію оригінального документа.
Помістіть оригінал у подавач стороною для копіювання догори або помістіть його на скло експонування стороною для копіювання донизу, як показано на ілюстраціях нижче.
Пристрій подавання (документ формату A4 або A5 у книжковій орієнтації)
Скло експонування (документ формату A4 або A5 у книжковій орієнтації)
Пристрій подавання (документ формату A4 або A5 в альбомній орієнтації)
Скло експонування (документ формату A4 або A5 в альбомній орієнтації)
Пристрій подавання (документ формату A3 у книжковій орієнтації)
Скло експонування (документ формату A3 у книжковій орієнтації)
Пристрій подавання (документ формату A3 в альбомній орієнтації)
Скло експонування (документ формату A3 в альбомній орієнтації)
У цьому розділі описано, як завантажити папір у правильній орієнтації. Опис загальної процедури завантаження паперу в шухляду для паперу або в багатоцільовий лоток див. у розділі Основний спосіб завантаження паперу.
У цьому розділі описано, як завантажувати бланки під час одностороннього копіювання/друку. Здійснюючи двостороннє копіювання/друк із застосуванням бланків, завантажуйте папір з урахуванням того, що наведені в цьому розділі вказівки щодо лицевої сторони паперу матимуть протилежне значення.
Щоб гарантувати, що друк виконується на правильній стороні бланків як для одностороннього, так і для двостороннього друку, ви можете скористатися наданими нижче способами налаштування.
Ви можете щоразу вказувати тип паперу для друку: завантажте папір, який для параметра Preprinted Paper («Бланки») має значення <On> у розділі <Paper Type Management Settings>, укажіть цей тип паперу й виконайте друк.
Ви можете щоразу вказувати джерело паперу для друку: завантажте папір у джерело паперу, для якого в параметрі <Переключення способу подавання паперу> встановлено значення <Пріор.стор.для друку>, укажіть це джерело паперу та виконайте друк.
Правильний спосіб завантаження бланків, коли для параметра Preprinted Paper («Бланки») встановлено значення <On> у розділі <Paper Type Management Settings> або коли для параметра <Переключення способу подавання паперу> встановлено значення <Print Side Priority>
Шухляда для паперу: стороною з логотипом донизу
Інше джерело паперу, крім шухляди для паперу: стороною з логотипом догори
Заздалегідь установіть для параметра <Пріоритет швидкості для копіювання з подавача> значення <Off>. <Пріоритет швидкості для копіювання з подавача>

Завантаження паперу з логотипами в шухляду для паперу

Спосіб завантаження залежить від орієнтації паперу з надрукованим логотипом (книжкова чи альбомна). Завантажте папір стороною з надрукованим логотипом (стороною для друку) догори, як показано на ілюстраціях нижче.
Завантаження паперу формату A4 з логотипами
Папір у книжковій орієнтації
Результати друку
Папір в альбомній орієнтації
Результати друку
У разі завантаження паперу формату А3 та А5 із логотипом
Папір у книжковій орієнтації
Результати друку
Папір в альбомній орієнтації
Результати друку

Завантаження паперу з логотипами в багатоцільовий лоток

Спосіб завантаження залежить від орієнтації паперу з надрукованим логотипом (книжкова чи альбомна). Завантажте папір стороною з надрукованим логотипом (стороною для друку) донизу, як показано на ілюстраціях нижче.
Завантаження паперу формату A4 з логотипами
Папір у книжковій орієнтації
Результати друку
Папір в альбомній орієнтації
Результати друку
У разі завантаження паперу формату А3 та А5 із логотипом
Папір у книжковій орієнтації
Результати друку
Папір в альбомній орієнтації
Результати друку
8378-00W