Основний спосіб завантаження паперу

У цьому розділі описано метод завантаження паперу, який відносно часто використовується, наприклад звичайного паперу або паперу вторинної переробки. Завантажуйте папір, який ви зазвичай використовуєте, у шухляду для паперу. Використовуйте багатоцільовий лоток, коли тимчасово потрібно використати папір інших формату та типу, ніж формат і тип паперу, завантаженого в шухляду для паперу.
За наявності додаткового пристрою Cassette Feeding Unit-AW скористайтеся шухлядою для паперу, щоб завантажити папір.

Завантаження паперу в шухляду для паперу для паперу

1
Візьміться за ручку шухляди для паперу й витягніть її до упору.
Шухляда для паперу 1
Шухляда для паперу 2
2
Настройте положення напрямних паперу.
Вирівняйте ліву та передню напрямні за індикаторами розміру для паперу, що завантажується. Для цього посуньте кожну напрямну, натискаючи на неї зверху.
Шухляда для паперу 1
Шухляда для паперу 2
Посуньте напрямні до фіксації з клацанням. Якщо ліва та передня напрямні встановлені неправильно, на сенсорному дисплеї з’явиться неправильний формат паперу. Напрямні необхідно настроїти належним чином також для того, щоб уникнути зминання паперу й забруднення роздруківок чи внутрішніх компонентів апарата.
Індикатори формату паперу
Нижче наведено скорочення позначень індикаторів форматів паперу в шухляді для паперу.
LGL: Legal
LTR: Letter
EXEC: Executive
STMT: Statement
Візьміть до уваги, що індикатори формату паперу можуть включати формати паперу, недоступні на апараті. Відомості про доступні формати паперу див. у розділі Доступний папір.
3
Підготуйте папір.
Перед завантаженням в апарат стосу паперу добре прогорніть його та постукайте краєм по пласкій поверхні, щоб вирівняти краї.
Ретельно прогорніть стос паперу з усіх чотирьох боків.
Переконайтеся, що між всіма аркушами паперу достатньо повітря.
4
Завантажте папір.
Переконайтеся, що значення параметра формату паперу для шухляди відповідає формату паперу, який потрібно завантажити.
Завантажте стос паперу стороною для друку вгору до бокової стінки шухляди для паперу.
Шухляда для паперу 1
Шухляда для паперу 2
Під час завантаження паперу не перевищуйте позначку максимального завантаження
Переконайтеся, що висота стосу паперу не перевищує рівень позначки максимального завантаження. Якщо завантажити забагато паперу, це може призвести до його зминання.
Папір (окрім конвертів):
Конверти:
У разі використання паперу з логотипом звертайте увагу на орієнтацію під час завантаження паперу в джерело паперу. Завантаження бланків
Під час розміщення конвертів звертайте увагу на їхню орієнтацію та виконуйте підготовчі дії перед розміщенням конвертів. Завантаження конвертів
Щоб дізнатися про папір, який можна завантажувати в кожну шухляду для паперу, див. розділ Доступний папір.
Якщо на упаковці від паперу є інструкції щодо завантаження паперу конкретною стороною, дотримуйтеся цих інструкцій.
Папір може накладатися під час подавання або може статися зминання паперу залежно від поверхні зрізу. Змінення орієнтації паперу та його повторне завантаження може зменшити ефект зрізаної поверхні.
Якщо папір закінчився і друк зупинився, завантажте новий стос паперу. Після завантаження нового стосу паперу друк продовжиться.
5
Обережно вставте шухляду в апарат.
Змінення формату та типу паперу
Якщо ви завантажуєте в апарат інший тип паперу, змініть ці параметри. Якщо не змінити параметри, апарат друкуватиме неправильно. Установлення формату та типу паперу в шухляді для паперу
Змінюючи формат паперу, змініть відповідно етикетку з форматом паперу (Прикріплення відповідної етикетки з форматом паперу). Візьміть до уваги, що позначка формату паперу може включати формати паперу, недоступні на апараті.

Завантаження паперу в багатоцільовий лоток

1
Відкрийте багатоцільовий лоток.
Завантажуючи папір об’ємного розміру, витягуйте висувну частину лотка.
2
Розсуньте напрямні для паперу.
Перемістіть напрямні для паперу так, щоб вони були трохи за межами фактичної ширини паперу.
3
Підготуйте папір.
Перед завантаженням в апарат стосу паперу добре прогорніть його та постукайте краєм по пласкій поверхні, щоб вирівняти краї.
Ретельно прогорніть стос паперу з усіх чотирьох боків.
Переконайтеся, що між всіма аркушами паперу достатньо повітря.
Зокрема, якщо ви користуєтеся прозорими плівками, повністю відділіть їх одна від однієї перед завантаженням.
4
Вставте папір у багатофункціональний лоток до упору.
Завантажуйте папір стороною для друку донизу.
Після повного завантаження паперу відобразиться екран для зазначення формату й типу паперу.
Під час завантаження паперу не перевищуйте позначку максимального завантаження
Переконайтеся, що висота стосу паперу не перевищує рівень позначки максимального завантаження (). Якщо завантажити забагато паперу, це може призвести до його зминання.
У разі використання конвертів або паперу з логотипом звертайте увагу на їхню орієнтацію під час завантаження в джерело паперу.
Завантаження конвертів
Завантаження бланків
Кількість аркушів, які можна завантажити одночасно, залежить від типу паперу. Докладнішу інформацію про це див. у розділі Доступний папір.
5
Вирівняйте напрямні для паперу за краями паперу.
Перемістіть напрямні для паперу так, щоб вони щільно прилягали до країв паперу.
6
Перевірте формат і тип паперу та натисніть кнопку <OK>.
У разі завантаження паперу довільного формату або якщо формат чи тип, що відображається, відрізняється від фактично завантаженого паперу, див. розділ Зазначення формату та типу паперу, завантаженого в багатоцільовий лоток.
Друк на звороті роздруківки (2-а сторона 2-сторонньої сторінки)
На зворотній стороні надрукованого документа теж можна друкувати. Розрівняйте надрукований папір і вставте його в багатоцільовий лоток стороною для друку вниз (раніше надрукованою стороною догори). Тоді натисніть <2-а сторона 2-стор. аркуша> на екрані для вибору типу паперу.
Використовуйте лише папір, надрукований на цьому апараті.
Завантаження прозорих плівок
Якщо одночасно подається кілька аркушів або папір зминається, завантажуйте водночас лише один аркуш прозорої плівки.
Якщо залишити прозорі плівки в шухлядах для паперу або в багатоцільовому лотку, аркуші можуть злипатися, що призводить до одночасного подавання кількох аркушів або зминання паперу. Після завершення друку решту прозорих плівок зберігайте в оригінальній упаковці в місцях, що не зазнають впливу високої температури та вологості повітря.
8378-00S