Установлення формату та типу паперу в шухляді для паперу

1
Завантажте папір у шухляду для паперу. Основний спосіб завантаження паперу
2
Натисніть  (Парам./Реєстр.).
3
Послідовно натисніть <Настройки>  <Paper Settings>  <Paper Settings>.
4
Перевірте формат паперу, що відображається.
Під час завантаження паперу стандартного формату формат паперу визначається автоматично.
Джерело паперу позначається переліченими нижче значками. Зауважте, що позначення джерела паперу відрізняються залежно від установлених параметрів.
: Шухляда для паперу 1
: Шухляда для паперу 2
: Шухляда для паперу 3
: Шухляда для паперу 4
Якщо формат паперу, що відображається на дисплеї, відрізняється від формату завантаженого паперу, можливо, папір неправильно завантажено. Повторно завантажте папір.
Навіть якщо папір завантажено правильно, деякі невеликі стандартні формати може бути виявлено неправильно. У такому разі натисніть <Нерозпізнаний станд. формат> і виберіть формат паперу. Формати паперу, що визначаються автоматично
Якщо параметр <Custom> відображається, навіть коли завантажено стандартний формат паперу, натисніть кнопку <Нестандартн. формат>  <Скасув. парам.>. Відобразиться правильний формат.
Завантаження паперу нестандартного формату
Завантаження конвертів
У разі завантаження паперу стандартного формату, який не вдається визначити автоматично
5
Виберіть джерело, у яке завантажено папір, і натисніть кнопку <Установити>.
6
Виберіть тип паперу та натисніть кнопку <OK>.
Коли вибрано параметр <Plain>, натисніть пункт <Парам. ваги д/звич. паперу>, щоб вибрати щільність паперу.
Якщо тип завантаженого паперу не відображається, натисніть кнопку <Детальні парам.>, щоб вибрати зі списку.
Якщо на екрані детальних параметрів не вказано тип завантаженого вами паперу, можна зареєструвати його в списку типів паперу. Параметри керування типом паперу
7
Натисніть <OK>.
8
За потреби змініть етикетку з форматом паперу на шухляді для паперу. Прикріплення відповідної етикетки з форматом паперу
8378-00Y