Параметри керування типом паперу

Використовуйте параметр <Нестандартний тип>, щоб реєструвати й редагувати докладні відомості про часто використовувані типи паперу.
Щоб зареєструвати новий тип паперу, спочатку дублюйте тип паперу, найближчий за своїми характеристиками до нового, щоб скопіювати всі внутрішні робочі параметри. За допомогою цієї процедури можна з легкістю скопіювати бажані параметри із зареєстрованого нестандартного типу паперу в новий.
Також можна покращити якість друку й усунути проблеми з подачею паперу, відредагувавши параметри нестандартного типу паперу залежно від характеристик.
Щоб реєструвати нестандартні типи паперу або змінювати параметри зареєстрованих типів паперу, потрібно ввійти в систему як адміністратор. Вхід до системи апарата
Під час реєстрації нестандартного типу паперу не можна вказати джерело паперу. Докладніше про реєстрацію джерела паперу див. в розділі Установлення формату та типу паперу в шухляді для паперу.
Можна імпортувати/експортувати інформацію про зареєстрований нестандартний тип паперу, щоб використати її на іншому апараті Canon. Імпорт/експорт параметрів окремо

Реєстрація часто використовуваних типів паперу

1
Натисніть  (Парам./Реєстр.).
2
Натисніть <Настройки> <Параметри паперу>  <Paper Type Management Settings>.
3
Укажіть параметри.

Розкривний список типів паперу
Дає змогу вибрати тип паперу, що відображатиметься.
Сортувати список за
Дає змогу змінити порядок відображення елементів списку.
<Докл. відом./Редагувати>
Відображає відомості про вибраний тип паперу на екрані <Докл. відом./Редагувати>. Якщо вибрати нестандартний тип паперу, його можна редагувати.
<Duplicate>
Дає змогу дублювати вибраний тип паперу як нестандартний.
<Видалити>
Дає змогу видалити вибраний нестандартний тип паперу.
<Змінити>
Відображається на екрані <Докл. відом./Редагувати> для нестандартного типу паперу й дає змогу змінити параметри для вибраного елемента.
Редагувати/видаляти можна лише нестандартні типи паперу.
4
Натисніть <OK>.

Елементи, які можна вказати

Можна вказати наведені нижче елементи.

Ім’я

Можна змінити назву нестандартного типу паперу.
Під час реєстрації параметрів для нестандартного типу паперу не забудьте змінити його назву. Не можна змінювати параметри типу паперу за замовчуванням, зареєстровані в апараті.

Маса стосу паперу

Можна змінити основну вагу нестандартного типу паперу.
Якщо ввести значення, яке відрізняється від фактичної ваги використовуваного паперу, може ставатися зминання паперу, а також може погіршуватися якість зображення.

Кінцева обробка

Можна змінити параметр «Кінцева обробка» для зареєстрованого нестандартного типу паперу.
Якщо вибрати тип кінцевої обробки, який відрізняється від фактичного типу кінцевої обробки використовуваного паперу, може ставатися зминання паперу, а також може погіршуватися якість зображення.

Тип

Можна змінити параметр «Тип» для зареєстрованого нестандартного типу паперу.
Якщо вибрати тип паперу, який відрізняється від фактичного типу використовуваного паперу, може ставатися зминання паперу, а також може погіршуватися якість зображення.

Кольор.

Можна змінити колір нестандартного типу паперу.
Якщо вибрати колір, який відрізняється від фактичного кольору використовуваного паперу, може виникати зминання, а також погіршуватись якість зображення.

Використовувати як шаблон

Для цього режиму можна встановити значення <On>, щоб використовувати для друку бланки (папір з уже нанесеним логотипом).
Якщо значення <On> вибрано для параметра <Використовувати як шаблон> нестандартного типу паперу, відповідний тип не застосовується автоматично в наведених нижче випадках.
Коли для параметра типу паперу для друку вибрано значення <Auto>
Якщо під час копіювання для параметра <Автом. вибір джерела паперу> вибрано значення <On>, а для параметра <Враховувати тип паперу> вибрано значення <Off>
Способи завантаження паперу, коли для параметра <Використовувати як шаблон> вибрано значення <On>:
шухляда для паперу (головного блока) – стороною з логотипом донизу;
джерело паперу, відмінне від шухляди для паперу (головного блока), – стороною з логотипом догори.

Регулюв. корекції сповзання

Щоб змінити параметри корекції сповзання (зміщення), для кожної сторінки брошури, настройте ширину корекції сповзання для зареєстрованого нестандартного типу паперу.

Регулювання глянцю

Цей режим дає змогу налаштувати глянсуватість нестандартного типу паперу. Глянсуватість надрукованого зображення можна змінити в разі використання звичайного або крейдованого паперу, відрегулювавши температуру блока фіксації. Натисніть <+>, щоб збільшити глянець, або <->, щоб зменшити його.
Залежно від паперу, збільшення значення в цьому режимі може призвести до зминання паперу. Зменшення цього значення може призвести до погіршення якості зображення чи неналежного закріплення тонера на зображенні.
Обов’язково змінюйте значення з невеликими кроками, тому що його стрімке змінення може призвести до певних проблем.

Рег. напруги вторин. перен.

Можна відкоригувати вторинну опорну напругу (яка використовується для перенесення тонера на папір) у разі розмивання зображення. Коригування вторинної опорної напруги

Рег. напр. вт. перен. пер. кр.

Якщо зображення на передньому краї бліде чи нерівномірне, порівнюючи із зображеннями, надрукованими на звичайному папері, можна змінити вторинну опорну напругу (яка використовується для перенесення тонера на папір) для зареєстрованого нестандартного паперу.
Якщо зображення бліде чи спотворене не лише по передньому краю, а й по всій площі, змініть параметр <Рег. напруги вторин. перен.>.
Змінення параметра <Рег. напр. вт. перен. пер. кр.> може вплинути на настройки параметра <Кор. нанес. тон. в кінці стор.>. У разі потреби настройте ці параметри.
Дотримуйтесь наведених нижче вказівок, щоб здійснити настроювання.
<Рівень налаштування>: Збільшення значення цього параметра в позитивному напрямку посилює проблеми з переднім краєм зображень. Надмірне збільшення цього значення може призвести до відсутності тонера в областях із високою насиченістю.
<Діапазон налаштування>: Збільшення цього значення в позитивному напрямку збільшує відстань для здійснення регулювання від переднього краю аркуша паперу. Відстань збільшується з кроком +1 мм.

Кор. нанес. тон. в кінці стор.

Якщо для двостороннього копіювання/друку використовується згорнутий чи скручений папір, тонер може наноситися неправильно або колір може бути блідим у нижній частині (від напрямку подавання) аркуша паперу. Колір може стати більш блідим або насиченим для зображень із низькою насиченістю. У такому разі можна змінити налаштування параметра <Кор. нанес. тон. в кінці стор.> для зареєстрованого нестандартного паперу.
Якщо зображення бліде чи спотворене не лише в нижній частині, а й по всій площі, змініть параметр <Рег. напруги вторин. перен.>.
Змінення параметра <Кор. нанес. тон. в кінці стор.> може вплинути на настройки параметра <Рег. напр. вт. перен. пер. кр.>. У разі потреби настройте ці параметри.
Дотримуйтесь наведених нижче вказівок, щоб здійснити настроювання.
<Рівень корекції>: Збільшення значення цього параметра в позитивному напрямку посилює проблеми із нижньою частиною зображень. Надмірне збільшення цього значення може призвести до відсутності тонера в областях із високою насиченістю.
<Обсяг корекції>: Збільшення цього значення в позитивному напрямку збільшує відстань для здійснення регулювання від нижньої частини аркуша паперу в напрямку переднього краю, якщо дивитися з нижньої частини аркуша паперу. Відстань збільшується з кроком +1 мм.
Якщо здійснення настроювання не усунуло проблему, змініть параметр <Рег. напруги вторин. перен.> або <Рег. напр. вт. перен. пер. кр.>. У цьому разі може допомогти зниження вторинної опорної напруги, починаючи від поточного значення, однак настроювання слід виконувати поступово, оскільки це може вплинути на якість зображення.
8378-0UC