Отримання інтернет-факсів

Надходження інтернет-факсу

Індикатор Обробка/дані на панелі керування блимає зеленим світлом. Після завершення отримання документ автоматично виводиться на друк, і індикатор вимикається.
Щоб скасувати отримання, натисніть  (Монітор стану)  <Отримання>  <Стан завдання>  виберіть документ  <Скасувати>.
Можна вказати час, який має спливти перед скасуванням отримання розділеного інтернет-факсу, якщо подальші дані неможливо прийняти. Дані, отримані до вказаного часу, друкуються. <Divided Data RX Timeout>

Папір для виведення

Вхідний інтернет-факс роздруковується на папері, що відповідає формату оригінального документа. Якщо немає паперу, який би відповідав формату отриманого документа, документ виводиться на друк відповідно до параметрів <Вибір шухляди>. <Вибір шухляди>
Отримання інтернет-факсів уручну
Натисніть  (Монітор стану)  <Отримання>  <Журнал завдань>  <Перев. отрим. інтернет-факсу>. Натискання кнопки <Скр. вх. факсів/і-нет-факсів>(Екран <Головний>)  <Скринька отрим. в пам.>  <Скринька отрим. розділ. даних> дає змогу перевірити стан отримання розділених інтернет-факсів і розміру їхніх даних.
Можна заощадити папір під час друку.
До отриманих документів під час друку можна включити інформацію, як-от час отримання. <Друк нижнього колонтитула отриманої сторінки>
8378-088