Перевірка стану й журналу надісланих і отриманих документів

Можна перевіряти стани й журнали реєстрації з’єднань для надісланих і отриманих документів.
Якщо використовується функція керування персональною автентифікацією, на екрані <Монітор стану> можна заборонити користувачам виконувати операції із завданнями інших користувачів. <Обмежити доступ до завдань інших користувачів>

Перевірка стану надісланих документів

1
Натисніть  (Монітор стану).
2
Натисніть <Надіслати> <Стан завдання>.
Щоб показати лише факсимільні документи, виберіть <Факс> з розкривного списку в правій верхній частині екрана.
3
Перевірте стани.
Якщо вибрати документ і натиснути <Докладні відомості>, можна перевірити докладну інформацію про адресата й кількість сторінок.
Якщо вибрати документ і натиснути <Скасувати>, надсилання скасується. Не можна вибрати кілька завдань і скасувати їх одночасно. Вибирайте та скасовуйте по одному завданню за раз.
Натисніть <Список завдань друку>, щоб надрукувати список станів надісланих документів, які відображаються на екрані.
Натискання <Докладн.>  <Надіслати повторно> дає змогу повторно надіслати документ, який не вдалося надіслати раніше. Щоб указати іншого адресата, натисніть кнопку <Змінити адресата>. Для документів з кількома вказаними адресатами та одним методом надсилання натисніть <Список розсилок>, виберіть адресата й натисніть <Надіслати повторно> або <Змінити адресата>.
Можна повторно надсилати документи, якщо для параметра <Видалити завдання надсилання з помилкою> встановлено значення <Вимк.> (<Видалити завдання надсилання з помилкою>). Зауважте, що неможливо повторно надсилати документи, надіслані за допомогою прямого надсилання/ручного надсилання/ ПК-факсу.
Можна змінити адресатів документів, які мають бути надіслані в певний час, а також документів, які не вдалося надіслати. Зауважте, що неможливо змінити адресатів для документів з кількома адресатами, які вже надсилаються, або якщо введення нових адресатів заборонено (Обмеження доступних адресатів).
Адресатів можна змінити для завдань, скасованих через помилки передавання, або завдань, що стоять у черзі на надсилання в режимі відкладеного надсилання.
Неможливо змінити кілька адресатів одночасно. Також неможливо одночасно змінити адресатів у групі.

Перевірка стану отриманих документів

1
Натисніть  (Монітор стану).
2
Натисніть <Отримання>  <Стан завдання>.
Щоб показати лише факсимільні документи, виберіть <Факс> з розкривного списку в правій верхній частині екрана.
3
Перевірте стани.
Якщо вибрати документ і натиснути <Докладні відомості>, можна перевірити докладну інформацію, як-от ім’я відправника та кількість сторінок.
Якщо вибрати документ і натиснути <Скасувати>, отримання скасується. Не можна вибрати кілька завдань і скасувати їх одночасно. Вибирайте та скасовуйте по одному завданню за раз.
Якщо натиснути <Перев. отрим. інтернет-факсу>, розпочнеться приймання, якщо інтернет-факс було отримано сервером POP. Можна відобразити функцію <Перев. отрим. інтернет-факсу>, вибравши <Переадресація> з розкривного списку в правій верхній частині екрана.
Для використання функції <Перев. отрим. інтернет-факсу> укажіть для <POP> значення <Увімк.> в розділі <Параметри обміну даними>, щоб дозволити апарату отримувати дані через POP. Параметри електронної пошти/інтернет-факсу
Можна автоматично отримувати інтернет-факси в таких ситуаціях: Параметри електронної пошти/інтернет-факсу
<Інтервал POP> в <Параметри обміну даними> встановлено на значення, відмінне від «0».
Інтернет-факси отримуються за допомогою SMTP, не проходячи через сервер.

Перевірка успішного надсилання та отримання документів

1
Натисніть  (Монітор стану).
2
Натисніть <Надіслати> або <Отримання>  <Журнал завдань>.
Щоб показати лише факсимільні документи, виберіть <Факс> у списку кодів помилок у правому верхньому куті екрана.
3
Перевірте, чи документи успішно надіслано/отримано.
Значення <OK> відображається в стовпці <Результат>, якщо документ надіслано чи прийнято успішно. Якщо відображається <NG>, це вказує на те, що не вдалося надіслати чи отримати документ, оскільки дію було скасовано чи виникла помилка.
Можна переглянути код помилки, вибравши документ і натиснувши <Докладні відомості>. Цей код можна використовувати для визначення причини виникнення помилки та способів її усунення. Засоби вирішення проблеми для кожного коду помилки
Якщо натиснути <Звіт про обмін дан.> або <Звіт про роботу факсу>, буде надруковано журнал надісланих і отриманих документів, відображених на екрані.
Реєстрація адреси з історії надсилання
Можна зареєструвати адресу в адресній книзі або для кнопки виклику одним дотиком через історію надсилання на екрані <Монітор стану>. Це спрощує процес введення номера факсу, а також допомагає уникнути надсилання факсів на неправильні номери через помилкове введення.
8378-083