<Задати скр. факсу/інтернет-факсу>

Укажіть параметри скриньки вхідних факсів/інтернет-факсів.
Відомості про елементи («A», «B», «C» і «Ні») у стовпці «Функція «Імпортувати всі»» див. у розділі Функція «Імпортувати всі».
Елемент, позначений зірочкою (*)
З’являється, лише якщо апарат підтримує функцію факсимільного зв’язку.

<Задати/зареєструвати скриньки конфіденц. факсів>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Отримання/Переадресація> <Загальні параметри> <Задати скр. факсу/інтернет-факсу>
Можна призначити ім’я кожній вхідній скриньці для конфіденційних факсимільних документів і встановити PIN-код.
Налаштування/реєстрація вхідних скриньок для конфіденційних факсимільних документів
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Задати/зареєструвати скриньки конфіденц. факсів>
<Номер скриньки>: з 00 до 49
Так
Так
Ні
C
Box Settings
<Зареєструвати ім’я скриньки>
Так
Так
Ні
C
Box Settings
<PIN-код>
Так
Так
Ні
C
Box Settings
<Парам. надс. URL>
Так
Так
Ні
C
Box Settings
<Ініціалізувати>
Так
Так
Ні
Ні
-

<PIN-код скриньки отримання в пам’ять>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Отримання/Переадресація> <Загальні параметри> <Задати скр. факсу/інтернет-факсу>
Можна встановити PIN-код для скриньки отримання в пам’ять.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<PIN-код скриньки отримання в пам’ять>
<Установити>: <PIN-код>, <Підтвердити>
Так
Ні
Ні
C
Box Settings
Оскільки перевірити зареєстрований PIN-код неможливо, запишіть введений PIN-код і зберігайте його в надійному місці.

<Використовувати блокування пам’яті факсу> *

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Отримання/Переадресація> <Загальні параметри> <Задати скр. факсу/інтернет-факсу>
Можна вибрати, чи зберігати отримані факсимільні документи в скриньці отримання в пам’ять. Зберігання отриманих документів в апараті (отримання до пам’яті)
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Використовувати блокування пам’яті факсу>
<On>, <Off>
Так
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information

<Використовувати блокування пам’яті інтернет-факсу>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Отримання/Переадресація> <Загальні параметри> <Задати скр. факсу/інтернет-факсу>
Можна вибрати, чи зберігати отримані документи інтернет-факсу в скриньці отримання в пам’ять. Зберігання отриманих документів в апараті (отримання до пам’яті)
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Використовувати блокування пам’яті інтернет-факсу>
<On>, <Off>
Так
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information

<Час початку блокування пам’яті>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Отримання/Переадресація> <Загальні параметри> <Задати скр. факсу/інтернет-факсу>
Можна встановити час для активації функції отримання в пам’ять. Апарат автоматично переходитиме в режим отримання в пам’ять у встановлений час.
Установлення часу початку отримання в пам’ять
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Час початку блокування пам’яті>
<Щоденно> (1–5), <Указати дні> (<Нд>–<Сб>, 1–5), <Off>
Так
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information

<Час закінчення блокування пам’яті>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Отримання/Переадресація> <Загальні параметри> <Задати скр. факсу/інтернет-факсу>
Можна встановити час для деактивації функції отримання в пам’ять. Апарат автоматично скасовуватиме режим отримання в пам’ять у встановлений час.
Установлення часу завершення отримання в пам’ять
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Час закінчення блокування пам’яті>
<Щоденно> (1–5), <Указати дні> (<Нд>–<Сб>, 1–5), <Off>
Так
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information

<Divided Data RX Timeout>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Отримання/Переадресація> <Загальні параметри> <Задати скр. факсу/інтернет-факсу>
Можна вказати час, який має спливти перед скасуванням отримання розділеного інтернет-факсу, якщо подальші дані неможливо прийняти. Дані, отримані до вказаного часу, друкуються.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Divided Data RX Timeout>
Від 0 до 24 до 99 год
Так
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information
Після видалення розділених даних об’єднати їх для створення документа буде неможливо, навіть якщо залишкові розділені дані будуть отримані пізніше.
Якщо не об’єднати розділені дані, їх не можна надрукувати як звичайне зображення.

<Переадр. тимч. збер. файлу в скр. отрим. в пам’ять>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Отримання/Переадресація> <Загальні параметри> <Задати скр. факсу/інтернет-факсу>
Можна вказати, чи потрібно автоматично переадресовувати отримані документи до скриньки отримання в пам’ять, якщо їх не вдається надрукувати через помилки або з інших причин. Зберігання отриманих документів в апараті (отримання до пам’яті)
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Переадр. тимч. збер. файлу в скр. отрим. в пам’ять>
<Yes>, <Ні>
Так
Так
Ні
Ні
-
8378-0KE