Отримання факсів

У цьому розділі описано способи отримання факсів і настроювання апарата для отримання факсів. Перш ніж змінювати параметри отримання, потрібно виконати кілька процедур для початку користування факсом.

Способи отримання факсів

В апараті передбачені перелічені нижче режими отримання. Виберіть спосіб, який найкраще відповідає вашим потребам, і налаштуйте його відповідно до процедури, викладеної в розділі <Режим отримання>.
<Автоматичне отримання>
Спеціально призначений для отримання факсів
Апарат отримує факсимільні повідомлення автоматично. Навіть якщо вам хтось телефонує, ви не зможете відповісти на дзвінок.
<Факс/Телефон (автоматичне переключення)>
Якщо виклик є факсом
Апарат отримує факс автоматично.
Якщо виклик є телефонним викликом
Лунає вхідний дзвінок. Підніміть слухавку, щоб відповісти на дзвінок.
Вам потрібно заздалегідь підключити до апарата телефон або додаткову слухавку.
<Автовідповідач>
Якщо виклик є факсом
Коли пролунає вхідний дзвінок, апарат отримає факс автоматично.
Якщо виклик є телефонним викликом
Вмикається автовідповідач, який дає абоненту змогу залишити повідомлення. Якщо підняти слухавку до того, як автовідповідач розпочне запис повідомлення, можна поговорити з абонентом.
До апарата слід попередньо підключити автовідповідач.
Настройте автовідповідач на ввімкнення після кількох дзвінків.
Рекомендовано встановити паузу тривалістю приблизно 4 секунди на початку повідомлення або обмежити тривалість запису повідомлення до 20 секунд.
<Ручне отрим.>
Якщо виклик є факсом
Лунає вхідний дзвінок. Підніміть слухавку. Якщо почуєте звуковий сигнал, виберіть  (Головне меню)  <Факс>  <На лінії>  <Почати отримання>, щоб отримувати факси.
Якщо виклик є телефонним викликом
Лунає вхідний дзвінок. Підніміть слухавку. Якщо сигналу немає, розпочніть розмову.
Вам потрібно заздалегідь підключити до апарата телефон або додаткову слухавку.
Апарат можна налаштувати на автоматичне отримання факсів, поки протягом певного часу виконується вхідний виклик. <Переключення на автоматичне отримання>
<Мережевий комутатор>*1
Апарат розрізняє виклики для отримання факсів і телефонні виклики. Цей режим доступний лише для певних країн і потребує передплати на послугу комутації мережі.
Вам потрібно заздалегідь підключити до апарата телефон або додаткову слухавку.
*1 Позначає елементи, які можуть не відображатися на екрані «Параметри/реєстрація», залежно від регіону.

Надходження факсу

Індикатор Обробка/дані на панелі керування блимає зеленим світлом. Після завершення отримання документ автоматично виводиться на друк, і індикатор вимикається.
Щоб скасувати отримання, натисніть  (Монітор стану)  <Отримання>  <Стан завдання>  виберіть документ  <Скасувати>.

Папір для виведення

Вхідний факс роздруковується на папері, що відповідає формату оригінального документа. Якщо немає паперу, який би відповідав формату отриманого документа, документ виводиться на друк відповідно до параметрів <Вибір шухляди>. <Вибір шухляди>
Залежно від типу телефона, підключеного до апарата, може не вдатися надсилати або отримувати факси належним чином.
Якщо ви підключаєте зовнішній телефон із функціями факсу, вимкніть на ньому функцію автоматичного отримання факсів.
Якщо ви знімаєте слухавку та чуєте звуковий сигнал, цей виклик є факсом. Ви можете отримати факс, просто ввівши певний ідентифікаційний номер за допомогою телефону. <Віддалене отримання>
Щоб дізнатись більше про послугу, зверніться до компанії, яка надає цю послугу.
Отримання з підадресами
Апарат підтримує використання стандартних підадрес ITU-T*. Для отримання документа з підадресами див. розділ <Параметри переадресації>.
* Скорочення для International Telecommunication Union-Telecommunication Standardization Sector (Сектор стандартизації у сфері телекомунікацій Міжнародного союзу електрозв’язку) – організації, яка надає рекомендації щодо стандартизації глобальних телекомунікацій.
Можна заощадити папір під час друку.
До отриманих документів під час друку можна включити інформацію, як-от час отримання. <Друк нижнього колонтитула отриманої сторінки>
Якщо настроїти апарат на перевірку пароля приймання для обміну даними з підадресами, можна запобігти отриманню апаратом факсимільних спам-повідомлень. <Пароль для отримання>
Установлення параметра <Переадр. тимч. збер. файлу в скр. отрим. в пам’ять> на <Так> дає змогу переадресовувати отримані документи до місця зберігання апарата (скринька отримання документів у пам’ять), якщо їх неможливо роздрукувати через зминання паперу чи його відсутність. У такому разі для параметрів <Блокування пам’яті факсу>/<Використовувати блокування пам’яті інтернет-факсу> автоматично встановлюється значення <Увімк.>, і переадресовані документи можна перевірити на екрані. Крім того, переадресовані документи можна роздрукувати пізніше. (Зберігання отриманих документів в апараті (отримання до пам’яті)) Щоб повернутися до звичного друку, установіть для параметра <Блокування пам’яті факсу>/<Використовувати блокування пам’яті інтернет-факсу> значення <Вимк.>.
8378-0U8