<Параметри факсу>

Укажіть параметри для отримання та переадресації факсів.
Відомості про елементи («A», «B», «C» і «Ні») у стовпці «Функція «Імпортувати всі»» див. у розділі Функція «Імпортувати всі».

<Отримання з корекцією помилок>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Отримання/Переадресація>  <Параметри факсу>
Можна отримувати факсимільні повідомлення з використанням режиму корекції помилок (ECM).
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Отримання з корекцією помилок>
<On>, <Off>
Так
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information
Для використання цього режиму необхідно налаштувати режим корекції помилок на цьому апараті й на апараті відправника.
Навіть після встановлення режиму корекції помилок збої можуть виникати через перешкоди на телефонній лінії.

<Режим отримання>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Отримання/Переадресація>  <Параметри факсу>
Ви можете встановити спосіб отримання факсу.
Установлення способу отримання факсу
Можна отримувати факсимільні повідомлення з використанням режиму корекції помилок (ECM).
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Режим отримання>
<Автомат. отрим.>, <Факс/Телефон (авт. перекл.)>, <Автовідповідач>, <Ручне отрим.>, <Мережевий комутатор>*1
Так
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information
Якщо вибрано <Факс/Телефон (авт. перекл.)>:
<Режим отримання: Налаштувати докладні відомості>
<Залиш. часу до поч. дзвінка>: від 0 до 8*2 до 30 с
<Період дзвінка>: від 15 до 22*2 до 300 с
<Дія після завершення періоду дзвінка>: <Завершити зв’язок>, <Отримання факсу>
*1 Позначає елементи, які можуть не відображатися на екрані Параметри/реєстрація, залежно від регіону.
*2 Позначає елементи з параметрами за замовчуванням, які можуть відрізнятися, залежно від регіону.

<Віддалене отримання>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Отримання/Переадресація>  <Параметри факсу>
Ви можете отримувати факси за допомогою набору номера з телефона, підключеного до апарата. Якщо ви знімаєте слухавку, а іншою стороною є факс-апарат, ви можете для отримання факсу ввести з телефона вказаний тут ідентифікаційний номер.
Можна отримувати факсимільні повідомлення з використанням режиму корекції помилок (ECM).
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Віддалене отримання>
<On>, <Off>
Так
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information
Ідентифікатор віддаленого отримання: Від 00 до 25 до 99
Якщо встановлено номер з однієї цифри, під час введення ідентифікаційного номера з телефону обов’язково введіть нуль перед номером. Наприклад, якщо встановлено номер «09», введіть з телефона «0», а потім «9» як ідентифікаційний номер.
Оскільки ідентифікаційний номер надсилається за допомогою тонального набору, його неможливо ввести з телефона, який не підтримує тональний набір (наприклад, телефона з дисковим набором).

<Переключення на автоматичне отримання>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Отримання/Переадресація>  <Параметри факсу>
Можна налаштувати апарат так, щоб у разі встановлення отримання вручну він через зазначений час автоматично переходив до автоматичного отримання.
Можна отримувати факсимільні повідомлення з використанням режиму корекції помилок (ECM).
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Переключення на автоматичне отримання>
<On>, <Off>
Так
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information

<Звіт про отримання факсів>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Отримання/Переадресація>  <Параметри факсу>
Звіт про отримання факсу дає змогу перевірити, чи належним чином факси були отримані адресатами, для яких вони призначалися. Апарат можна налаштувати таким чином, щоб цей звіт друкувався автоматично після отримання документів або тільки в разі виникнення помилок приймання. Звіт про отримання факсу
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Звіт про отримання факсів>
<Тільки в разі помилки>, <On>, <Off>
Так
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information

<Звіт про отримання в скриньку конфіденц. факсів>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Отримання/Переадресація>  <Параметри факсу>
За допомогою звіту про отримання в скриньку вхідних конфіденційних факсів можна перевірити, чи правильно були отримані документи в скриньку вхідних конфіденційних факсів. Апарат можна налаштувати таким чином, щоб цей звіт друкувався автоматично після отримання документів. Звіт про отримання факсу в скриньку конфіденційних факсів
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Звіт про отримання в скриньку конфіденц. факсів>
<On>, <Off>
Так
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information

<RX Start Speed>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Отримання/Переадресація>  <Параметри факсу>
Можна змінити початкову швидкість отримання. Це корисно, якщо виникають проблеми з отриманням документа через перешкоди на лінії.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<RX Start Speed>
<33 600 біт/с>, <14 400 біт/с>, <9600 біт/с>, <7200 біт/с>, <4800 біт/с>, <2400 біт/с>
Так
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information
Установіть для параметра <Авт. регулювання швидкості зв’язку за викор. VoIP> значення <On>, щоб надсилати й отримувати факс з більшою точністю, якщо на лінії чи іншій стороні стаються помилки. Швидкість передавання обмежується до <14 400 біт/с> або меншого значення, що зменшує кількість помилок. Якщо для параметра <Авт. регулювання швидкості зв’язку за викор. VoIP> встановлено значення <Off>, відновлюється значення швидкості, яке відображається в полі <RX Start Speed>.

<RX Password>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Отримання/Переадресація>  <Параметри факсу>
Можна встановити пароль стандарту ITU-T. Якщо підадресу не встановлено в документі, отриманому від іншого відправника за допомогою стандарту ITU-T, відбудеться перевірка пароля отримання. Якщо знайдений пароль отримання не відповідає паролю, установленому за допомогою цього параметра, або якщо пароль отримання не доданий до цього документа, документ отримано не буде.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<RX Password>
<Установити>: <Пароль>, <Підтвердити>
Так
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information
Пріоритет надається паролю підадреси, якщо отриманий документ має встановлену підадресу, навіть якщо встановлено пароль отримання.
ITU-T означає International Telecommunication Union-Telecommunication Standardization Sector (Сектор стандартизації у сфері телекомунікацій Міжнародного союзу електрозв’язку) та є організацією, яка надає рекомендації щодо стандартизації глобальних телекомунікацій.
8378-0KF