Зберігання копії надісланого документа

Копію надісланого факсу можна зберегти в попередньо визначеному місці призначення (електронна пошта або файловий сервер тощо). Залежно від місця призначення збережена копія факсу перетворюється на інший цифровий формат файлу, наприклад PDF, щоб зберегти упорядкованість документів і можливість керування ними. Крім того, це дуже зручний спосіб керування журналами, оскільки папки, упорядковані за ім’ям відправника та часом надсилання, автоматично створюються у визначеному місці призначення на сервері.
Копія документа зберігається, навіть якщо виникла помилка надсилання.
Залежно від типу адресата можуть застосовуватися наведені далі обмеження.
Електронна пошта: Надіслано електронний лист без повідомлення.
Факс/інтернет-факс: Надісланий факс неможливо надіслати як електронний файл.

Реєстрація місця зберігання і формату файлів

Для резервного копіювання факсимільних документів необхідно заздалегідь зареєструвати такі параметри, як місце зберігання й формат файлу.
Можна використовувати пряме надсилання, якщо встановити для параметра <Архівувати переданий документ> значення <Так>.
Параметр автоматично змінює своє значення на <Off> у наведених далі ситуаціях. Знову вкажіть адресата чи поверніть параметр на значення <On> залежно від потреби.
Якщо адресата резервного копіювання було видалено з адресної книги
Якщо адресну книгу було імпортовано з Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача) Імпорт і експорт даних налаштувань
Якщо адресну книгу було отримано з програми керування адресною книгою <Імпорт/експорт із ПЗ для керування адрес. книгою>
1
Натисніть  (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції> <Send> <Загальні параметри>  <Архівувати переданий документ>.
2
Натисніть <On> для параметра <Викор. функцію Архівувати переданий документ>.
3
Натисніть <Місце зб. рез. копії> виберіть адресата натисніть <OK>. Реєстрація адресатів в адресній книзі
Адресата в списку <Особист. сп. адрес> неможливо вибрати як адресата.
4
Натисніть <Folder Name> установіть спосіб упорядкування створених папок натисніть <OK>.
Можна вибрати <Відомості про відправника>, <Дата> або <Off>, щоб упорядкувати імена папок.
Імена файлів визначаються датою та часом надсилання, номером завдання, інформацією про відправника, інформацією про адресата та відомостями про результат.
Приклад. 201603151005_0050_John_1112223333_OK.pdf
Відомості про відправника
Інформація про відправника відображається в таких ситуаціях.
Sender Name: Коли для параметра <Ім’я відправника (TTI)> встановлено значення <З параметрами>
User Name: Якщо для параметра <Ім’я відправника (TTI)> встановлено значення <Без параметрів> і користувач автентифікований
Назва лінії: Якщо для параметра <Ім’я відправника (TTI)> встановлено значення <Без параметрів>, користувач не автентифікований, а ім’я користувача зареєстровано для лінії, що використовується для надсилання факсу
Telephone Number: Якщо для параметра <Ім’я відправника (TTI)> встановлено значення <Без параметрів>, користувач не автентифікований і номер телефону користувача зареєстровано, але ім’я користувача не зареєстровано для лінії, що використовується для надсилання факсу
----: Якщо немає жодної із указаної вище інформації
Інформація про адресата
Інформація про адресата відображається в таких ситуаціях.
Ім’я апарата адресата: Якщо наявне ім’я апарата адресата
Telephone Number: Якщо ім’я апарата адресата відсутнє
Ім’я адресата першого успішного надсилання: Під час виконання послідовної розсилки
5
Натисніть <Формат файлу> виберіть формат файлу для зберігання надісланих даних.
6
Натисніть <OK>.
Реєстрацію завершено.
Вибір кількох адресатів, включно з адресатом факсу
Можна зберегти копію надісланого документа, надіславши його кільком адресатам, зокрема й адресату факсимільних документів, з екрана основних функцій сканування. Щоб показати адресатів факсу на екрані основних функцій сканування, потрібно встановити для параметра <Увімкнути факс під час дії функції Сканувати та надіслати> значення <On>. <Відображати функцію факсу>
8378-07X