<Параметри відображення>

Укажіть параметри для сенсорного дисплея.
Відомості про елементи («A», «B», «C» і «Ні») у стовпці «Функція «Імпортувати всі»» див. у розділі Функція «Імпортувати всі».
Елемент, позначений зірочкою (*)
З’являється, лише якщо апарат підтримує функцію факсимільного зв’язку.

<Екран за замовчуванням після запуску/відновлення>

 (Парам./Реєстр.)  <Настройки> <Параметри відображення>
Можна налаштувати екран за замовчуванням, який відображається під час початку роботи/відновлення роботи.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Екран за замовчуванням після запуску/відновлення>
<Головний>, <Copy>, <Факс>*1, <Сканувати й надіслати>, <Сканувати й зберегти>, <Доступ до збережених файлів>, <Скр. вх. факсів/і-нет-факсів>, <Віддалений сканер>, <Навчальний посібник>, <Параметри адр./переадр.>, <Друк>, <Сканування WSD>, <Scan for Mobile>, <Мобільний портал>, <uniFLOW Online Setup>
Порядок відображення параметрів може відрізнятися від відображуваного на фактичному апараті.
Ні
Ні
Ні
C
Settings/Registration Basic Information
<Відкрити екран Монітор стану>: <On>, <Off>
*1 З’являється, лише якщо апарат підтримує функцію факсимільного зв’язку.
Залежно від методу автентифікації, указаного у функції керування персональною автентифікацією, екран входу може відображатися перед екраном, який установлено в параметрі <Екран за замовчуванням після запуску/відновлення>.
Якщо службу входу змінено на автентифікацію за ідентифікатором відділу, а для функції <Керування ідентифікаторами відділів> використовується параметр <Обмежити функції>, то залежно від параметрів екран <Головний> або екран входу для введення ідентифікатора відділу/PIN-коду може з’являтися перед екраном, установленим у параметрі <Екран за замовчуванням після запуску/відновлення>.

<Екран за замовчуванням (Монітор стану)>

 (Парам./Реєстр.)  <Настройки> <Параметри відображення>
Можна змінити екран, який відображається під час натискання кнопки  (Монітор стану).
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Екран за замовчуванням (Монітор стану)>
<Тип статусу за замовч.>: <Копіювання/Друк>, <Надіслати>, <Отримання>, <Store>, <Витратні мат./Інше>
Так
Так
Ні
C
Settings/Registration Basic Information
<Стан/Журнал>: <Стан завдання>, <Журнал завдань>
<Докладні відомості> (<Копіювання/Друк>, <Стан завдання>): <Друк>, <Copy>
<Докладні відомості> (<Надіслати>, <Стан завдання>): <Надіслати>, <Факс>*1
<Докладні відомості> (<Отримання>, <Стан завдання>): <Факс>*1, <Переадресація>
<Докладні відомості> (<Копіювання/Друк>, <Журнал завдань>): <Copy>, <Printer>, <Локальний друк>, <Друк отрим. завдання>, <Звіт про друк>
<Докладні відомості> (<Надіслати>, <Журнал завдань>): <Надіслати>, <Факс>*1
<Докладні відомості> (<Отримання>, <Журнал завдань>): <Отримання>, <Факс>*1
*1 З’являється, лише якщо апарат підтримує функцію факсимільного зв’язку.

<Відображати функцію факсу> *

 (Парам./Реєстр.)  <Настройки> <Параметри відображення>
Апарат можна налаштувати на відображення функції факсимільного зв’язку на екрані <Головний>. Якщо вибрано відображення функції факсимільного зв’язку, можна також вибрати, чи відображати пункт <Факс> у меню <Сканувати й надіслати>. Це дає змогу одночасно здійснювати надсилання адресатам факсу, електронної пошти й інтернет-факсу.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Відображати функцію факсу>
<On>, <Off>
Ні
Ні
Ні
C
Settings/Registration Basic Information
<Увімкнути факс під час дії функції Сканувати та надіслати>: <On>, <Off>

<Параметри відображення місця збереження>

 (Парам./Реєстр.)  <Настройки> <Параметри відображення>
Можна змінити адресати, які відображаються, якщо натиснути параметр <Сканувати й зберегти> або <Доступ до збережених файлів>.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Параметри відображення місця збереження>
<Мережа>: <On>, <Off>
Ні
Ні
Ні
C
Settings/Registration Basic Information
<Носій пам’яті>: <On>, <Off>

<Переключення мови/клавіатури>

 (Парам./Реєстр.)  <Настройки> <Параметри відображення>
Можна вибрати мову/клавіатуру інтерфейсу для сенсорного дисплея.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Переключення мови/клавіатури>
<Мова>, <Розкладка клавіат.>
Так
Так
Ні
C
Settings/Registration Basic Information
Деякі повідомлення не можуть бути відображені належним чином вибраною мовою. У цьому випадку перезавантажте апарат. Деякі повідомлення можуть не змінитись навіть після перезавантаження апарата.
Якщо за допомогою функції керування персональною автентифікацією встановлено автентифікація сервера + автентифікацію локального пристрою, а мова, установлена на апараті, відрізняється від мови, установленої в Active Directory, у повідомленні електронної пошти, надісланому одержувачу, не відображатиметься повне ім’я відправника.

<Відображати кнопку переключення мови/клавіатури>

 (Парам./Реєстр.)  <Настройки> <Параметри відображення>
Можна ввімкнути відображення кнопки, яка дасть змогу переключати мову та клавіатуру. Кнопка відображається в нижньому рядку сенсорного дисплея.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Відображати кнопку переключення мови/клавіатури>
<On>, <Off>
Так
Так
Ні
C
Settings/Registration Basic Information

<Викор. ф-цію блок. переключення регістру клавіат.>

 (Парам./Реєстр.)  <Настройки> <Параметри відображення>
Якщо на екрані із клавіатурою натиснути <Shift>, можна вводити великі літери. Можна вказати параметри блокування регістру для постійного введення великих літер або тексту, який починається з великої літери.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Викор. ф-цію блок. переключення регістру клавіат.>
<On>, <Off>
Так
Так
Ні
C
Settings/Registration Basic Information

<Зареєстровані символи для клавіатури>

 (Парам./Реєстр.)  <Настройки> <Параметри відображення>
Можна зареєструвати рядки, які часто використовуються під час введення адресатів електронної пошти/інтернет-факсу за допомогою клавіатури.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Зареєстровані символи для клавіатури>
<Реєструвати/редагувати>, <Delete>
Так
Так
Ні
C
Settings/Registration Basic Information

<Відображати повідомлення про залишок паперу>

 (Парам./Реєстр.)  <Настройки> <Параметри відображення>
Апарат можна налаштувати на відображення повідомлення, яке вказуватиме, що папір, завантажений у джерело паперу, закінчується.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Відображати повідомлення про залишок паперу>
<On>, <Off>
Так
Так
Ні
C
Settings/Registration Basic Information

<Кількість копій/Стан тривалості виконання завдання>

 (Парам./Реєстр.)  <Настройки> <Параметри відображення>
Указана кількість копій і приблизний час до завершення поточного завдання відображаються в нижньому рядку сенсорного дисплея.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Кількість копій/Стан тривалості виконання завдання>
<On>, <Off>
Так
Так
Ні
C
Settings/Registration Basic Information
Точність показників часу, які відображаються в нижньому рядку сенсорного дисплея, залежить від стану апарата.
Приблизний час не відображається, якщо час очікування становить менше однієї хвилини.

<Сповіщ. про потребу очищ. обл. сканув. оригіналів>

 (Парам./Реєстр.)  <Настройки> <Параметри відображення>
Апарат можна налаштувати на відображення повідомлення із запитом на очищення області сканування, коли апарат виявляє забруднення в області сканування пристрою подавання документів.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Сповіщ. про потребу очищ. обл. сканув. оригіналів>
<On>, <Off>
Так
Так
Ні
C
Settings/Registration Basic Information

<Пріоритет екрана вибору типу паперу>

 (Парам./Реєстр.)  <Настройки> <Параметри відображення>
Можна встановити, чи надавати пріоритет екрану простих (<Простий>) або додаткових (<Докладно>) параметрів під час відображення екрана вибору типу паперу.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Пріоритет екрана вибору типу паперу>
<Простий>, <Докладно>
Так
Так
Ні
C
Settings/Registration Basic Information

<Переключення введення в мм/дюймах>

 (Парам./Реєстр.)  <Настройки> <Параметри відображення>
Можна встановити, у яких одиницях вимірювання відображати числові значення на різних екранах введення цифр – у міліметрах чи дюймах.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Переключення введення в мм/дюймах>
<mm>, <Дюйм>
Так
Так
Ні
C
Settings/Registration Basic Information

<Відображати ім’я корист., який увійшов у систему>

 (Парам./Реєстр.)  <Настройки> <Параметри відображення>
Можна вибрати, чи відображати ім’я користувача/відображуване ім’я на сенсорному дисплеї.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Відображати ім’я корист., який увійшов у систему>
<У верхній частині екрана> (<Ім’я користувача>, <Відображуване ім’я>), <У нижній частині екрана>, <Off>
Ні
Ні
Ні
C
Settings/Registration Basic Information
Якщо як службу входу встановлено автентифікацію за ідентифікатором відділу, а для параметра <Керування ідентифікаторами відділів> встановлено значення <Увімк.>, відображається ідентифікатор відділу, якщо вибрано параметр <У нижній частині екрана>. Ідентифікатор не відображається у верхній частині екрана.
Якщо як службу входу встановлено автентифікацію користувачів, відображається <Ім’я користувача>, якщо вибрано <У нижній частині екрана>.

<Відображати повідомлення про залишок тонера>

 (Парам./Реєстр.)  <Настройки> <Параметри відображення>
Відображення екрана попередження, що дає змогу визначити, тонер якого саме кольору закінчується, коли залишилося мало тонера. Це повідомлення дає змогу заздалегідь підготувати новий картридж із тонером.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Відображати повідомлення про залишок тонера>
<On>, <Off>
Так
Ні
Ні
C
Settings/Registration Basic Information
Відображається екран попередження з рекомендацією підготувати новий картридж із тонером.
Якщо натиснути <Закрити> на екрані попередження, щоб закрити екран, можна виконувати звичайні операції. Однак цей екран попередження з’являтиметься щоразу, коли апарат виходить із режиму сну чи коли ввімкнено живлення від електромережі.
Якщо ви вже підготували новий картридж із тонером тощо і сповіщення стає зайвим, виконайте операцію <Видалити повід. про помилку через залишок тонера>.
Повідомлення, що вказує на стан, залишається внизу екрана незалежно від цього параметра.

<Видалити повід. про помилку через залишок тонера>

 (Парам./Реєстр.)  <Настройки> <Параметри відображення>
Ви можете видалити екран попередження, що з’являється, коли залишилося мало тонера, якщо для параметра <Відображати повідомлення про залишок тонера> встановлено значення <Увімк.>.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Видалити повід. про помилку через залишок тонера>
<Yes>, <Ні>
Так
Так
Ні
Ні
-
Якщо для параметра <Відображати повідомлення про залишок тонера> встановлено значення <Увімк.>, екран попередження знову з’явиться, коли закінчуватиметься тонер іншого кольору.

<Параметри відображення IP-адреси>

 (Парам./Реєстр.)  <Настройки> <Параметри відображення>
Можна встановити, чи відображати IP-адресу на екрані з даними лічильника.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Параметри відображення IP-адреси>
<On>, <Off>
Ні
Так
Ні
C
Settings/Registration Basic Information
Цей параметр дійсний, тільки якщо для параметра <Використовувати IPv4> установлено значення <Увімк.>.

<Відображати Scan for Mobile>

 (Парам./Реєстр.)  <Настройки> <Параметри відображення>
Можна встановити, чи вмикати параметр <Scan for Mobile>, який надсилає відскановані дані на мобільні пристрої, зокрема смартфони та планшети.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Відображати Scan for Mobile>
<On>, <Off>
Ні
Так
Ні
C
Settings/Registration Basic Information

<Відображати мобільний портал>

 (Парам./Реєстр.)  <Настройки> <Параметри відображення>
Можна встановити, чи відображати <Мобільний портал> на екрані <Головний>.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Відображати мобільний портал>
<On>, <Off>
Ні
Так
Ні
C
Settings/Registration Basic Information

<Відображати QR-код на мобільному порталі>

 (Парам./Реєстр.)  <Настройки> <Параметри відображення>
Можна встановити, чи відображати QR-код на екрані <Мобільний портал>. Завдяки використанню QR-коду вводити IPv4-адресу апарата не потрібно.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Відображати QR-код на мобільному порталі>
<On>, <Off>
Ні
Так
Ні
C
Settings/Registration Basic Information
8378-0H5