Коригування вторинної опорної напруги

Можна відкоригувати вторинну опорну напругу (яка використовується для перенесення тонера на папір) у разі розмивання зображення.

Налаштування/Друк діаграми

Щоб настроїти вторинну опорну напругу, спочатку роздрукуйте сторінку діаграми.
1
Натисніть <Змінити> у розділі <Налаштування напруги вторинного перенесення>.
2
Виберіть метод настроювання вторинної опорної напруги.
Натисніть <Не використ. сканер>, щоб переглянути надруковану діаграму, визначити оптимальну ділянку та ввести налаштування вручну.
Натисніть <Використовув. сканер>, щоб автоматично відсканувати надруковану діаграму, визначити оптимальну ділянку та ввести налаштування.
Якщо вибрано параметр <Використовув. сканер>, можна використовувати такі формати паперу: A3, A4, 11 x 17 дюймів і LTR.
3
Натисніть <Парам. друку діаграми>.
4
Укажіть параметри діаграми, яку потрібно надрукувати, і натисніть <Далі>.
<Тип друку діаграми>
Виберіть <Для точного регулювання>, щоб внести точні налаштування, або <Для грубого регулювання>, якщо потрібне грубе регулювання.
Якщо вибрано параметр <Для точного регулювання>, діаграму буде надруковано з налаштуваннями з кроками ±1.
Якщо вибрано параметр <Для грубого регулювання>, діаграму буде надруковано з налаштуваннями з кроками, що залежать від стану апарата.
<Сторона для друку>
Виберіть сторону, на якій потрібно настроїти вторинну опорну напругу.
У будь-якій із наведених нижче ситуацій вибирайте параметр <Тільки лицева сторона>.
Якщо параметр <2-а сторона 2-сторонньої сторінки> має значення <Увімк.> для нестандартного паперу.
Якщо ви завантажили папір у багатоцільовий лоток і вибрали <2-а сторона 2-сторонньої сторінки> в розділі <Тип паперу>.
Якщо вибрано параметр <2-сторонній>, див. розділ Папір, доступний для 2-стороннього копіювання/2-стороннього друку щодо типів паперу, які можна використовувати для діаграм.
5
Виберіть джерело паперу, у яке завантажено нестандартний папір  натисніть кнопку <OK>.
6
Натисніть <Друк діаграми> або <Друк/сканув. діаграми>.
Якщо вибрано функцію <Використовув. сканер> на кроці 2, натисніть <Почати друк>.
Діаграму буде роздруковано.

Коригування вторинної опорної напруги

Використовуйте надруковану діаграму, щоб настроїти вторинну опорну напругу. Процедура залежить від методу настроювання вторинної опорної напруги, вибраної на кроці 2 розділу «Налаштування/Друк діаграми».

Якщо вибрано <Не використ. сканер>

Візуально визначте оптимальну ділянку на діаграмі та настройте вторинну опорну напругу.
1
Перевірте оптимальну ділянку на надрукованій діаграмі.
За поточних параметрів номери діаграм друкуються пурпуровим кольором.
Перевіряйте діаграму, послідовно змінюючи значення з від’ємних на додатні. Коли ви досягнете точки, у якій насиченість у межах ділянки здається рівномірною (–8 у прикладі), порівняйте її з ділянкою зі значенням, вищим на 2 (–7 і –6 у прикладі) і виберіть значення, яке вважаєте оптимальним.
Лицевою є сторона з однією зірочкою (*), надрукованою біля номера діаграми.
Якщо між вибраними номерами немає помітної різниці, виберіть середнє з трьох значень (–7 у прикладі).
2
На екрані <Налаштування напруги вторинного перенесення> введіть номер, підтверджений на діаграмі.
Виберіть <Лицева сторона> чи <Back Side> і введіть номер за допомогою кнопок <-> або <+>.
У будь-якій із наведених нижче ситуацій настройте значення для параметра <Back Side>.
Якщо параметр <2-а сторона 2-сторонньої сторінки> має значення <Увімк.> для нестандартного паперу.
Якщо ви завантажили папір у багатоцільовий лоток і вибрали <2-а сторона 2-сторонньої сторінки> в розділі <Тип паперу>.
3
Натисніть <OK>.

Якщо вибрано <Використовув. сканер>

Відскануйте діаграму на сканері, щоб автоматично визначити оптимальну ділянку.
1
Помістіть діаграму на скло експонування.
Розташовуючи діаграму, дотримуйтесь інструкцій на екрані.
2
Закрийте пристрій подавання та натисніть <Start Scanning>.
Діаграму буде відскановано.
Якщо діаграму надруковано на обох сторонах паперу, помістіть діаграму іншою стороною на скло експонування та знову натисніть <Start Scanning>.
Може не вдатися відсканувати спеціальний папір, як-от кольоровий папір, прозорі плівки, папір із перфорацією або етикетки. Щоб відсканувати спеціальний папір, виберіть <Не використ. сканер> і виконайте настроювання вручну.
3
Відкрийте пристрій подавання та вийміть діаграму.
4
Натисніть <OK>.
8378-0H1