Налаштування функції Візуальне повідомлення

За допомогою функції Візуальне повідомлення можна відображати простий вміст і повідомлення на сенсорному дисплеї.
Відображення на сенсорному дисплеї повідомлень від адміністратора, повідомлень про події та інші матеріали дає змогу використовувати апарат як засіб обміну інформацією в офісі.
Якщо встановлено функцію Візуальне повідомлення, вміст можна перевірити в розділі <Візуальне повідомлення> на сторінці  (Головне меню), незалежно від зазначеного вище часу. Відображається вміст, який відображався востаннє.
Задайте для файлу, збереженому на файловому сервері або в просторі Розширений простір іншого багатофункціонального принтера Canon, ту саму мережу, що й для вмісту, який потрібно відобразити. Робота з іншими пристроями
Як вміст також можна встановити веб-сайт в Інтернеті через проксі-сервер. Параметри проксі-сервера, що використовуються для цієї функції, відповідають параметрам у розділі <Параметри проксі-сервера>.
Вміст відображається під час початку друку, якщо ввімкнуто функцію примусово відкладеного друку та встановлено прапорець [Display When Print Job Starts].
1
Запустіть Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача). Запуск Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
2
Клацніть елемент [Settings/Registration] на сторінці порталу. Екран Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
3
Клацніть такі елементи: [License/Other] [Visual Message Settings]  [Display Settings].
4
Установіть час і вміст відображення.
Установлення часу відображення
[Display After Logout/Auto Reset]
Установіть цей прапорець, якщо потрібно відображати вміст після виходу або після запуску режиму автоматичного скидання.
Параметр відображення вмісту після виходу з системи вмикається, коли для параметра <Параметри відображення екрана входу в систему> встановлено <Відображати під час запуску операцій пристрою>. Щоб відображати вміст після ввімкнення режиму автоматичного скидання, значення, установлене для параметра <Час автоматичного скидання>, має бути не менше 1 хвилини.
[Display After Login]
Установіть цей прапорець, якщо потрібно відображати вміст після входу до системи. Цей параметр вмикається, коли для параметра <Параметри відображення екрана входу в систему> встановлено <Відображати під час запуску операцій пристрою>.
[Display When Print Job Starts]
Установіть цей прапорець, щоб відображати вміст під час початку друку. Цю функцію ввімкнено, коли встановлено примусове утримання друку.
Установлення вмісту для кожного часу відображення
[SMB]
Установіть прапорець, щоб отримати доступ до вмісту, який необхідно відобразити, за допомогою [SMB].
[HTTP/WebDAV]
Установіть прапорець, щоб отримати доступ до вмісту, який необхідно відобразити, за допомогою [HTTP/WebDAV].
[File Path:]
Введіть шлях до вмісту, який необхідно відобразити.
Приклад.
[SMB]: \\server01\share\signage.jpg
[HTTP/WebDAV]: https://webdav-server1/signage.html
[User Name:] / [Password:]
Введіть ім’я користувача та пароль, необхідні для входу в скриньку Розширений простір або на файловий сервер.
[Confirm Certificate for TLS Communication] / [Add CN to Verification Items]
Укажіть, чи потрібно перевіряти сертифікат сервера TLS, надісланого під час з’єднання, і його спільне ім’я (CN).
5
Клацніть [OK].
Щоб відображати вміст після ввімкнення режиму «Автоматичне скидання», значення, задане для параметра <Час автоматичного скидання>, має бути не менше однієї хвилини.
Відомості про формати файлів і розміри даних, які можна відобразити, див. в розділі Функція керування.
Цей параметр може вказати лише користувач із правами адміністратора.
Цей параметр можна імпортувати або експортувати. Один параметр можна імпортувати на кілька пристроїв (лише на пристрої Canon, що підтримують функцію Візуальне повідомлення) для відображення одного й того самого повідомлення або інформації на кількох пристроях.Імпорт і експорт даних налаштувань
[File Path:] імпортується або експортується з цим параметром. Якщо файл у полі Розширений простір указано й відображено на апараті, з якого виконується експорт, виконайте одну з таких операцій:
Вручну скопіюйте файл з Розширений простір апарата, з якого виконується експорт, до Розширений простір апарата, на який виконується експорт.
Змініть [File Path:] на шлях до файлу.
Якщо ви збираєтеся виконувати операції входу, виконайте їх після закриття екрана Візуальне повідомлення. Вхід до системи апарата
Якщо підключено Copy Card Reader, вміст не відображається.
8378-0FH