Вхід до системи апарата

Коли відображається екран входу, зареєстровані авторизовані користувачі повинні ввійти в систему, щоб продовжити роботу з апаратом. Щоб увійти в систему, кожний користувач має ввести власні ім’я користувача та пароль. Це гарантує безпеку апарата. Крім того, користувачі можуть використовувати апарат максимально зручно, налаштувавши (персоналізувавши) дисплей і параметри відповідно до своїх потреб. Відображувані на екрані входу елементи відрізняються залежно від параметрів керування користувачами. Виконайте дії для входу на основі елементів, що відображаються.
Щоб дізнатися більше про функції та параметри, які можна персоналізувати, див. розділ «Список елементів, які можна персоналізувати».
Якщо ви не використовуєте функцію персоналізації, установіть для параметра <Увімкнути використання особистих параметрів> (<Увімкнути використання особистих параметрів>) значення <Off>.
Якщо встановлено значення <Час автоматичного скидання>, користувач автоматично виходить із системи, коли впродовж певного періоду не виконуються жодні дії. <Час автоматичного скидання>
Залежно від параметрів візуального повідомлення, перед входом може з’явитись екран візуального повідомлення. Щоб увійти в систему, спочатку закрийте екран візуального повідомлення. Налаштування функції Візуальне повідомлення

Коли відображається екран введення імені користувача та пароля

Введіть ім’я користувача та пароль за допомогою екранної клавіатури.
1
Натисніть <Ім’я користувача>.
Якщо наявний кеш входу користувачів, можна також вибрати ім’я користувача з розкривного списку історії входу. Якщо вибрано ім’я користувача, натисніть <Пароль> і перейдіть до кроку 3.
2
Введіть ім’я користувача й натисніть кнопку <Далі>.
3
Введіть пароль і натисніть <OK>.
4
Виберіть місце призначення входу з розкривному списку <Адреса входу> і натисніть кнопку <Вхід до системи>.
У разі успішного входу стануть доступні функції апарата.
Вийдіть із системи після використання.
У систему апарата можна ввійти за допомогою картою для копіювання. Докладніше про карту для копіювання див. у розділі Copy Card Reader.
Можна вказати, чи зберігати в кеші введені під час входу паролі. <Заборонити кешування пароля автентифікації>
Якщо встановити для параметра <Відображ. кнопку для зміни пароля в меню налашт.> значення <On>, пароль можна буде змінити за допомогою піктограми  у верхній правій частині екрана входу. <Відображ. кнопку для зміни пароля в меню налашт.>
Ви можете вказати, чи слід зберегти або видалити кеш користувача, що виконав вхід. <К-ть кеш-записів для користув., які входять у систему>
8378-04X