Друк за допомогою віртуального принтера

Віртуальний принтер дає змогу виконувати друк LPD та FTP із використанням параметрів друку, що зареєстровані заздалегідь як віртуальний принтер. Наприклад, якщо зареєструвати параметри, як-от тип паперу, кількість копій та двосторонній друк, заздалегідь, це усуне необхідність уточнювати ці параметри для кожного завдання.
Виберіть для параметра <Примусове утримання> значення <Off>. Якщо під час виконання завдання встановлено <Примусове утримання>, результати залежать від параметрів. Налаштування параметрів примусово відкладеного друку
Якщо завдання відповідає умовам, установленим для параметрів <Дія із завдання> та <Скасувати>: завдання буде скасовано.
Якщо завдання відповідає умовам, установленим для параметрів <Дія із завдання> та <Друк>: завдання друку буде виконано відповідно до налаштувань віртуального принтера.
Якщо завдання відповідає умовам, установленим для параметрів <Дія із завдання> та <Утрим. як спільне завд.>: віртуальний принтер буде вимкнено, і завдання буде збережено в апараті.
Для виконання захищеного друку та зашифрованого захищеного друку віртуальний принтер вимкнуто й завдання зберігається на апараті.
Для виконання друку LPD встановіть значення <On> для параметра <Параметри друку LPD>.
Для виконання друку FTP встановіть значення <On> для параметра <Параметри друку FTP>.
На віртуальному принтері можуть використовуватись мова опису сторінки PS та формат файлу PDF.

Додавання віртуального принтера

1
Запустіть Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача). Запуск Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
2
Клацніть елемент [Параметри/реєстрація] на сторінці порталу. Екран Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
3
Клацніть такі елементи: [Printer] [Virtual Printer Management].
4
Клацніть [Add Virtual Printer].
Операції не можна виконувати з кількох браузерів одночасно.
5
Введіть назву віртуального принтера та вкажіть необхідні параметри.
Не можна зареєструвати кілька віртуальних принтерів з однією назвою.
Усього можна зареєструвати щонайбільше 20 віртуальних принтерів.
6
Клацніть [Add].
Для виконання цього параметра необхідно увійти з Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача) з одним із указаних прав. Додаткову інформацію див. у пунктах меню [Select Role to Set:] у розділі Реєстрація інформації користувачів на локальному пристрої.
Administrator
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Цей параметр можна імпортувати або експортувати в моделях, які підтримують пакетний імпорт цього параметра. Імпорт і експорт даних налаштувань
Під час пакетного експорту цей параметр додається до розділу [Settings/Registration Basic Information]. Імпорт/експорт усіх параметрів

Друк на віртуальному принтері

Для друку LPD
LPR -S [IP-адреса апарата] -P [ім’я віртуального принтера] [ім’я файлу]
Приклад. Друк «sample.pdf» (зразок.pdf) на віртуальному принтері з ім’ям «001»
lpr -S IP-адреса апарата -P 001 sample.pdf
Для друку FTP
вкажіть [ім’я файлу] [ім’я віртуального принтера]
Приклад. Друк «sample.pdf» (зразок.pdf) на віртуальному принтері з ім’ям «001»
> введіть sample.pdf 001
8378-08S