<Друк>

Укажіть параметри для функції друку.
Відомості про елементи («A», «B», «C» і «Ні») у стовпці «Функція «Імпортувати всі»» див. у розділі Функція «Імпортувати всі».

<Примусове утримання>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Друк>
Укажіть параметри примусового утримання друку. Налаштування параметрів примусово відкладеного друку
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Примусове утримання>
<Увімк.>, <Вимк.>
Якщо вибрано <Увімк.>:
<Дійсно/Недійсно>, <Реєструвати>, <Докл. відом./Редагувати>, <Видалити>
Так
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information

<Період зберігання завдання>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Друк>
Укажіть термін зберігання завдань.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Період зберігання завдання>
10, 20, 30 хв, 1, 2, 3, 6, 12 год, 1, 2, 3 днів
Так
Так
Ні
C
Settings/Registration Basic Information

<Видалити завдання після друку>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Друк>
Укажіть, чи видаляти завдання після друку.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Видалити завдання після друку>
<Увімк.>, <Вимк.>
Так
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information

<Дозвіл лише завдань кодованого друку>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Друк>
Апарат можна налаштувати так, щоб він отримував від комп’ютерів лише шифровані безпечні завдання друку.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Дозвіл лише завдань кодованого друку>
<Увімк.>, <Вимк.>
Так
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information

<Включити домен як умову розпізн. користувача>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Друк>
Укажіть, як визначається завдання друку зареєстрованого користувача – «ім’ям користувача й ім’ям домену» чи тільки «ім’ям користувача». Залежно від середовища в разі неправильного визначення завдань друку як «Моїх завдань» вони можуть бути правильно визначені як завдання зареєстрованого користувача, якщо вибрати <Вимк.> і виключити ім’я домену.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Включити домен як умову розпізн. користувача>
<Увімк.>, <Вимк.>
Так
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information

<Відображати завдання інших користувачів>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Друк>
Укажіть, чи слід відображати завдання від користувачів, які не авторизовані.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Відображати завдання інших користувачів>
<Увімк.>, <Вимк.>
Так
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information

<Обмежити видалення завдань інших користувачів>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Друк>
Укажіть, чи дозволено видаляти завдання користувачів, які не авторизовані, у разі відображення завдань неавторизованих користувачів.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Обмежити видалення завдань інших користувачів>
<Увімк.>, <Вимк.>
Так
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information

<Враховувати регістр для імені користувача>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Друк>
Укажіть, чи слід апарату розрізняти великі й малі літери в іменах користувачів.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Враховувати регістр для імені користувача>
<Увімк.>, <Вимк.>
Так
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information
Цей параметр застосовується до імен користувачів, зокрема імен домену.
Рекомендується налаштувати його разом із параметром <Керування користувачами> у розділі <Керування автентифікацією> <Враховувати регістр для імені користувача> <Параметри керування>.

<Параметри відображення списку завдань>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Друк>
Укажіть типи завдань, які необхідно додати до списку завдань, і тип завдання, що має вибиратися за замовчуванням.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Параметри відображення списку завдань>
<Особистий>: <Увімк.>, <Вимк.>
<Спільн.>: <Увімк.>, <Вимк.>
<Група>: <Увімк.>, <Вимк.>
Якщо для двох або більше параметрів «персональні/спільні/групові» встановлено значення <Увімк.>:
<Особистий>, <Спільн.>, <Група>
Так
Так
Ні
C
Settings/Registration Basic Information
Не можна встановити значення <Увімк.> для параметра <Група> лише в розділі <Параметри відображення списку завдань>. Для параметра <Особисте> або <Спільн.> також необхідно встановити значення <Увімк.>.

<Параметри попередження про відкладені завдання>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Друк>
Укажіть спосіб надсилання повідомлень про утримувані завдання.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Параметри попередження про відкладені завдання>
<Відображати попередження на екрані списку завдань>: <Увімк.>, <Вимк.>
<Відображати попередження під час початку друку>: <Увімк.>, <Вимк.>
Якщо вибрано <Увімк.>:
<Якщо включені завдання друку з указаною або більшою кількістю сторінок>: <Увімк.>, <Вимк.> (від 1 до 100 до 9999)
<Якщо містяться завдання 1-стороннього друку>: <Увімк.>, <Вимк.>
<Якщо містяться завдання кольорового друку>: <Увімк.>, <Вимк.>
Так
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information

<Параметри PIN-коду для завдань захищеного друку>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Друк>
Можна вказати, чи слід запитувати введення PIN-коду під час друку, відображення зображень або видалення за допомогою функції захищеного друку.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Параметри PIN-коду для завдань захищеного друку>
<Вимагати PIN-код для друку/відображення завдань користувачів>: <Увімк.>, <Вимк.>
<Вимагати PIN-код для видалення завдання>: <Увімк.>, <Вимк.>
Так
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information
Для функції шифрованого безпечного друку можна вказати, чи слід запитувати введення PIN-коду під час видалення. Крім того, необхідно вводити PIN-код для друку/відображення попереднього перегляду документа незалежно від того, які значення вказано в параметрі <Вимагати PIN-код для друку/відображення завдань користувачів>.

<Увімкнути ф-цію авт. друку під час входу в систему>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Друк>
Можна дозволити автоматичний друк примусово утримуваних завдань під час входу будь-якого користувача.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Увімкнути ф-цію авт. друку під час входу в систему>
<Увімк.>, <Вимк.>
Так
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information
Цей параметр вимкнено, якщо встановлено будь-який із перерахованих нижче параметрів.
Для параметра <Використовувати автентифікацію користувачів> встановлено значення <Вимк.>
Для параметра <Увімкнути використання особистих параметрів> встановлено значення <Вимк.>
Для параметра <Використовувати ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> встановлено значення <Увімк.>
Для параметра <Дозвіл лише завдань кодованого друку> встановлено значення <Увімк.>
Для параметра <Особистий> у розділі <Параметри відображення списку завдань> встановлено значення <Вимк.>
Для параметра <Відображати попередження під час початку друку> у розділі <Параметри попередження про відкладені завдання> встановлено значення <Увімк.>
Якщо змінити значення цього параметра з <Вимк.> на <Увімк.>, параметр <Авт. друк завд. користувача, якщо здійсн. вх. у сист.> буде автоматично встановлено на <Увімк.> для всіх користувачів. Це значить, що власні завдання користувачів автоматично друкуватимуться під час входу в систему. Користувачам не потрібно змінювати жодні параметри.

<Авт. друк завд. користувача, якщо здійсн. вх. у сист.>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Друк>
Можна задати автоматичний друк примусово утримуваних завдань після входу. Автоматичний друк примусових завдань друку збережених документів після входу
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Авт. друк завд. користувача, якщо здійсн. вх. у сист.>
<Увімк.>, <Вимк.>
Так
Так
Ні
Ні
-
Цей параметр вимкнено, якщо встановлено будь-який із перерахованих нижче параметрів.
Для параметра <Використовувати автентифікацію користувачів> встановлено значення <Вимк.>
Для параметра <Увімкнути ф-цію авт. друку під час входу в систему> встановлено значення <Вимк.>
Для параметра <Увімкнути використання особистих параметрів> встановлено значення <Вимк.>
Для параметра <Використовувати ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> встановлено значення <Увімк.>
Для параметра <Дозвіл лише завдань кодованого друку> встановлено значення <Увімк.>
Для параметра <Особистий> у розділі <Параметри відображення списку завдань> встановлено значення <Вимк.>
Для параметра <Відображати попередження під час початку друку> у розділі <Параметри попередження про відкладені завдання> встановлено значення <Увімк.>
Якщо змінити значення параметра <Увімкнути ф-цію авт. друку під час входу в систему> з <Вимк.> на <Увімк.>, для цього параметра автоматично встановлюється значення <Увімк.>.
8378-0KU