<Параметри сканування>

Укажіть параметри сканування, спільні для всіх функцій.
Відомості про елементи («A», «B», «C» і «Ні») у стовпці «Функція «Імпортувати всі»» див. у розділі Функція «Імпортувати всі».

<Спосіб усунення зминання в подавачі>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Загальні>  <Параметри сканування>
Можна вибрати, чи слід починати повторне сканування з першої сторінки оригіналу, або відновлювати з тієї сторінки, на якій сканування було перервано через зминання паперу у пристрої подавання.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Спосіб усунення зминання в подавачі>
<З 1-ї сторінки>, <З призуп. оригіналу>
Так
Так
Так
B
Settings/Registration Basic Information
Пряме надсилання факсів не підтримує цей параметр. Якщо зминання паперу виникає під час прямого надсилання, завдання скасовується. У цьому випадку запустіть завдання ще раз.
Залежно від місця, у якому відбулося зминання паперу, може бути складно визначити, чи було завершено сканування. Якщо для параметра <Спосіб усунення зминання в подавачі> встановлено значення <З призуп. оригіналу> і не вдається визначити, до якої сторінки відскановано документ, рекомендується скасувати завдання, а потім виконати його знову.
Виберіть одне з наведених нижче положень.
<З 1-ї сторінки>: Знову помістіть оригінали у пристрій подавання, а потім повторно запустіть сканування з першої сторінки документа. Оригінали подаватимуться автоматично до тієї сторінки документа, на якій сканування було перервано.
<З призуп. оригіналу>: Помістіть оригінали, які не були відскановані через зминання паперу у пристрої подавання, а потім знову запустіть сканування решти оригіналів.

<Параметри шуму сканера>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Загальні>  <Параметри сканування>
Якщо оригінал сканується з пристрою подавання, можна встановити пріоритет для швидкості сканування або зменшення шуму.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Параметри шуму сканера>
<Пріоритет швидкості>, <Безшумний>
Так
Так
Так
B
Settings/Registration Basic Information

<Запобігання утворенню смуг>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Загальні>  <Параметри сканування>
Можна встановити, чи потрібно під час сканування оригіналів виявляти смуги і запобігати їх появі.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Запобігання утворенню смуг>
<On>, <Off>
Так
Так
Так
B
Settings/Registration Basic Information
Якщо вибрати <On>, дуже тонкі лінії можуть розпізнаватися як смуги.

<Пріоритет швидк./якості зображ. для Ч/Б сканування>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Загальні>  <Параметри сканування>
Можна встановити пріоритет швидкості сканування або пріоритет якості зображення під час чорно-білого сканування.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Пріоритет швидк./якості зображ. для Ч/Б сканування>
<Завдання надсилання через факс/інтернет-факс>: <Пріоритет швидкості>, <Пріоритет якості>
<Усі завдання для надсилання, крім факс. та інтернет-факс. завдань>: <Пріоритет швидкості>, <Пріоритет якості>
Так
Так
Так
B
Settings/Registration Basic Information

Навіть якщо встановлено параметр <Пріоритет якості>, налаштування не активується в разі надсилання факсу за допомогою функції <Пряме надсилання>.

<LTRR/STMT Original Selection>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Загальні>  <Параметри сканування>
Можна примусово вказати, як апарат оброблятиме оригінали форматів LTRR або STMT у разі їх розміщення на склі експонування.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Вибір оригіналу LTRR/STMT>
<Вибрати вручну>, <Використовувати формат LTRR>, <Використовувати формат STMT>
Так
Так
Так
B
Settings/Registration Basic Information

<Значення гами віддаленого сканування>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Загальні>  <Параметри сканування>
Можна встановити значення гами, яке слід використовувати під час сканування кольорових документів на комп’ютер. Вибирайте значення гами, яке найбільше відповідає параметрам комп’ютера. Це дасть змогу надрукувати документ з оптимальною оптичною щільністю.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Значення гами віддаленого сканування>
<Гама 1,0>, <Гама 1,4>, <Гама 1,8>, <Гама 2,2>
Так
Так
Так
B
Settings/Registration Basic Information

<Автоматичний перехід у режим онлайн>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Загальні>  <Параметри сканування>
Установіть для цього параметра значення <Увімк.> для автоматичного ввімкнення функції віддаленого сканування під час натискання <Віддалений сканер> (Екран <Головний>).
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Автоматичний перехід у режим онлайн>
<On>, <Off>
Так
Ні
Ні
C
Settings/Registration Basic Information
Якщо ввімкнено функцію віддаленого сканування, не можна використовувати функції <Копіювання> і <Сканувати й зберегти>.
Можна вказати період часу, протягом якого було виконано вихід із системи, і сенсорний дисплей автоматично повернеться до параметрів за замовчуванням.

<Автоматичний перехід в автономний режим>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Загальні>  <Параметри сканування>
Якщо ввімкнено функцію віддаленого сканування (коли апарат перебуває в режимі онлайн), сканування неможливе за допомогою функції <Копіювання> чи <Сканувати й зберегти>. Якщо для параметра <Автоматичний перехід в автономний режим> встановити значення <Увімк.>, апарат автоматично переходить в автономний режим після завершення часу, указаного для параметра <Auto Reset Time> у розділі <Настройки> (Парам./Реєстр.).
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Автоматичний перехід в автономний режим>
<On>, <Off>
Так
Ні
Ні
C
Settings/Registration Basic Information
Якщо для параметра <Час автоматичного скидання> встановлено значення <0>, апарат автоматично перейде в автономний режим приблизно через дві хвилини.
Можна вказати період часу, протягом якого було виконано вихід із системи, і сенсорний дисплей автоматично повернеться до параметрів за замовчуванням.

<Авт. вст. ориг. різн. формату під час вик. подавача>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Загальні>  <Параметри сканування>
Можна встановити, чи автоматично використовувати режим <Оригінали різн. форматів> під час сканування за допомогою пристрою подавання.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Авт. вст. ориг. різн. формату під час вик. подавача>
<Копіювання>: <On>, <Off>
<Надіслати/Сканувати й зберегти>: <On>, <Off>
<Факс>: <On>, <Off>
Так
Так
Так
A
Settings/Registration Basic Information
Не можна одночасно поєднувати всі наведені нижче режими.
<Оригінали різн. форматів>
<Зсув>
<Select Paper>:<Auto>
Режими <N на 1> і <Брошура> обробляються з форматом паперу, визначеним пристроєм подавання для першої сторінки.
8378-0JC