<Параметри віддаленого факсу>

Укажіть на апараті-сервері параметри функції віддаленого факсу.
Відомості про елементи («A», «B», «C» і «Ні») у стовпці «Функція «Імпортувати всі»» див. у розділі Функція «Імпортувати всі».

<Використовувати віддалений факс>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Надіслати>  <Параметри факсу> <Параметри віддаленого факсу>
Можна вказати, чи слід використовувати апарат як сервер для функції віддаленого факсу.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Використовувати віддалений факс>
<On>, <Off>
Так
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information
Якщо апарат потрібно використовувати як сервер для віддаленого факсу, натисніть <Мережа> установіть для параметра <Параметри призначеного порту> значення <On>.
8378-0K8