<Параметри факсу>

Укажіть параметри надсилання факсів.
Відомості про елементи («A», «B», «C» і «Ні») у стовпці «Функція «Імпортувати всі»» див. у розділі Функція «Імпортувати всі».
Елемент, позначений зірочкою (*)
З’являється, лише якщо встановлено обладнання.

<Реєструвати пріоритетні параметри>/<Редагувати пріоритетні параметри>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Надіслати>  <Параметри факсу>
Часто використовувані параметри можна зареєструвати для кнопки апарата для використання в майбутньому під час надсилання факсу. Також кнопці можна призначити ім’я та ввести коментар. Зареєстровані параметри можна також видалити або перейменувати.Реєстрація комбінації часто використовуваних функцій
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Реєструвати пріоритетні параметри>
Підтвердження параметрів
Так
Так
Ні
C
Favorite Settings
Вибір розташування: <M1>–<M18>
Так
Так
Ні
C
Favorite Settings
<Показати коментарі>: <On>, <Off>
Так
Так
Ні
C
Settings/Registration Basic Information
<Ім’я>, <Коментар>
Так
Так
Ні
C
Favorite Settings
<Редагувати пріоритетні параметри>
Вибір кнопки: <M1>–<M18>
Так
Так
Ні
C
Favorite Settings
Settings/Registration Basic Information
<Показати коментарі>: <On>, <Off>
<Delete>, <Перевірити вміст>, <Переймену вати>

<Відображати підтвердження для пріор. параметрів>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Надіслати>  <Параметри факсу>
Можна вибрати, чи відображати екран підтвердження під час виклику елементів «Пріоритетні параметри».
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Відображати підтвердження для пріор. параметрів>
<On>, <Off>
Так
Так
Ні
C
Settings/Registration Basic Information

<Екран за замовчуванням>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Надіслати>  <Параметри факсу>
Можна вказати екран, що відображатиметься, коли натиснуто кнопку <Факс> або  (Скинути).
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Екран за замовчуванням>
<Standard>, <Адресна книга>, <Пріоритетні параметри>
Так
Так
Ні
C
Settings/Registration Basic Information
Якщо вибрано <Standard>:
<Відображати екран Вибір лінії>*1: <On>, <Off>
*1 Позначає елементи, які з’являються, тільки коли для використання доступні відповідні додаткові компоненти.

<Обмежити використання адресної книги>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Надіслати>  <Параметри факсу>
Можна вибрати, чи приховувати адресну книгу, кнопки виклику одним дотиком на екрані основних функцій факсу тощо, а також установити або зняти обмеження на використання адресної книги.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Обмежити використання адресної книги>
<On>, <Off>
Так
Так
Ні
C
Settings/Registration Basic Information

<Змінити параметри за замовчуванням>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Надіслати>  <Параметри факсу>
Можна змінити параметри, зареєстровані для функції <Факс> як параметри за замовчуванням.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Змінити параметри за замовчуванням>
<Реєструвати>, <Ініціалізувати>
Так
Так
Ні
C
Favorite Settings

<Реєструвати ярлики додаткових функцій>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Надіслати>  <Параметри факсу>
Можна зареєструвати режими у клавішах швидкого доступу, які відображаються на екрані <Fax>.Налаштування екрана основних функцій
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Реєструвати ярлики додаткових функцій>
<Shortcut 1>:
<Насиченість>, кожний режим, <Unassigned>
Так
Так
Ні
C
Favorite Settings
<Shortcut 2>:
<Тип оригіналу>, кожний режим, <Unassigned>
<Shortcut 3>:
<2-сторонній оригінал>, кожний режим, <Unassigned>
<Shortcut 4>:
<Оригінали різн. форматів>, кожний режим, <Unassigned>

<Реєструвати ім’я відправника (TTI)>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Надіслати>  <Параметри факсу>
Можна зареєструвати будь-яке ім’я відправника, наприклад назву підрозділу або відділу чи власне ім’я, а також редагувати/видаляти зареєстровані імена. Під час надсилання факсу зареєстроване ім’я відображається або друкується на апараті отримувача як інформація про відправника.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Реєструвати ім’я відправника (TTI)>
<Реєструвати/редагувати>, <Delete>
Так
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information
Можна зберегти до 99 імен відправників (від 01 до 99).

<Використ. ім’я корист. з автент. як ім’я відправника>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Надіслати>  <Параметри факсу>
Якщо вхід у систему апарата виконано за допомогою функції керування персональною автентифікацією, ім’я користувача відображається в розділі <100> на екрані <Ім’я відправника (TTI)>. Якщо встановлено значення <On>, ім’я користувача, вказане в розділі <100>, використовується як параметр за замовчуванням для імені відправника.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Використ. ім’я корист. з автент. як ім’я відправника>
<On>, <Off>
Так
Ні
Ні
C
Settings/Registration Basic Information
Якщо для цього параметра встановлено значення <Off>, ім’я користувача, вказане в розділі <00>, використовується як параметр за замовчуванням для імені відправника. Інструкції щодо реєстрації імені користувача див. у розділі Параметри факсимільної лінії.

<Передав. з кор. помилок>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Надіслати>  <Параметри факсу>
Можна вказати, чи використовувати режим корекції помилок у протоколі факсимільного передавання. Режим корекції помилок перевіряє помилки даних факсу й виправляє їх.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Передав. з кор. помилок>
<On>, <Off>
Так
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information
Якщо при цьому швидкість прийому дуже низька, її можна підвищити, установивши значення <Off>.
Навіть після встановлення режиму корекції помилок збої можуть виникати через перешкоди на телефонній лінії.
Умови для успішного передавання в режимі корекції помилок вказано нижче.
Цей параметр вмикає передавання в режимі корекції помилок
Адресат підтримує режим корекції помилок (ECM)
Для параметра <Передав. з кор. помилок> було встановлено значення <On> під час реєстрації адреси в адресній книзі Реєстрація адресатів в адресній книзі

<Установити тривалість паузи>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Надіслати>  <Параметри факсу>
Можна задати тривалість паузи в секундах під час надсилання факсів. Набір деяких міжнародних номерів може виявитися невдалим у разі одночасного набору міжнародного коду доступу, коду країни та номера телефону абонента. У цих випадках вставляйте паузу після набору міжнародного коду доступу. Це може полегшити встановлення з’єднання.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Установити тривалість паузи>
Від 1 до 4 до 15 с
Так
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information
Паузи в кінці набраних факсимільних номерів завжди тривають 10 секунд.

<Автоматичний повторний набір>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Надіслати>  <Параметри факсу>
У режимі автоматичного повторного набору апарат автоматично набирає номер факсу одержувача повторно, якщо одержувач був недоступний через зайнятість лінії або якщо сталася помилка під час надсилання. Якщо ввімкнути цей параметр, можна задати кількість повторних наборів, інтервал між наборами та встановити, чи надсилатиметься документ повторно в разі виникнення помилки.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Автоматичний повторний набір>*1
<On>, <Off>
Так
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information
<Указати відомості>:
<Кількість повторн. наборів>: від 1 до 2 до 10 разів
<Інт. між спр. повт. н.>: від2 до 99 хвилин
<Повт. набір за наявн. помилок передав.>: <Помилка та 1-а сторінка>, <Усі сторінки>, <Off>
*1 Позначає елементи, які можуть не відображатися на екрані «Параметри/Реєстрація» або, залежно від регіону, можуть мати інше значення за замовчуванням.

<Перевірка сигналу готовності перед надсиланням>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Надіслати>  <Параметри факсу>
Якщо з апарата надсилається факсимільний документ у той самий час, коли відбувається спроба надіслати вам факс з іншого факсимільного апарата (що не є виробом Canon), то ваш факс може бути переадресовано на нього, а не надіслано потрібному адресату. Увімкніть цей параметр, щоб уникнути подібних проблем під час надсилання.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Перевірка сигналу готовності перед надсиланням>*1
<On>, <Off>
Так
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Позначає елементи, які можуть не відображатися на екрані «Параметри/Реєстрація» або, залежно від регіону, можуть мати інше значення за замовчуванням.

<Звіт про передавання факсом>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Надіслати>  <Параметри факсу>
Звіт про передавання факсом дає змогу перевірити, чи належним чином факси надіслано адресатам, для яких вони призначалися. Апарат можна налаштувати таким чином, щоб цей звіт друкувався автоматично після надсилання документів або тільки в разі виникнення помилок передавання. Крім того, можна встановити параметри, щоб друкувалася перша частина документа як частина звіту для нагадування про вміст документа. Звіт про передавання факсом
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Звіт про передавання факсом>
<Тільки в разі помилки>, <On>, <Off>
Так
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information
Якщо вибрано <Тільки в разі помилки>:
<Звіт із переданим зображенням>: <On>, <Off>
Якщо вибрано <On>:
<Звіт із переданим зображенням>: <On>, <Off>

<Звіт про роб. факсу>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Надіслати>  <Параметри факсу>
Можна надрукувати або надіслати журнали надсилання/отримання факсів у вигляді звіту. Апарат можна налаштувати так, щоб цей звіт друкувався або надсилався після досягнення заданої кількості з’єднань (40–1000) або в певний час. Звіти надсилання/отримання також можна друкувати або надсилати окремо. Звіт про роботу факсу
Якщо звіт надсилається у вигляді даних, то він надсилається як файл у форматі CSV.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Звіт про роботу факсу>
<Друк/надсил. кожн. зазн. к-ті док. д/перед.>: <Друк>, <Надіслати>, <Off>
Так
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information
Кількість передавань: 40–1000
<Друк/надсилання в зазн. час>: <Друк>, <Надіслати>, <Off>
Укажіть час друку: від 00:00 до 23:59
<Надрукувати завд. для перед./отрим. окремо>: увімк., вимк.
<Адресат>

<Установити лінію>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Надіслати>  <Параметри факсу>
Укажіть параметри факсимільної лінії.

<Початкова швидкість передавання>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Надіслати>  <Параметри факсу>
Можна змінити початкову швидкість надсилання. Це корисно, якщо виникають проблеми з початком надсилання документа через перешкоди на лінії.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Початкова швидкість передавання>
<33 600 біт/с>, <14 400 біт/с>, <9600 біт/с>, <7200 біт/с>, <4800 біт/с>, <2400 біт/с>
Так
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information
Якщо спочатку передавання документа триває повільно, це може означати, що телефонні лінії у вашій місцевості перебувають у поганому стані. Виберіть меншу швидкість. Можна вибрати <33 600 біт/с>, <14 400 біт/с>, <9600 біт/с>, <7200 біт/с>, <4800 біт/с> або <2400 біт/с>.
Установіть для параметра <Авт. регулювання швидкості зв’язку за викор. VoIP> значення <On>, щоб надсилати й отримувати факс з більшою точністю, якщо на лінії чи іншій стороні стаються помилки. Швидкість передавання обмежується до <14 400 біт/с> або меншого значення, що зменшує кількість помилок. Якщо для параметра <Авт. регулювання швидкості зв’язку за викор. VoIP> встановлено значення <Off>, відновлюється значення швидкості, яке відображається в полі <Початкова швидкість передавання>.

<Параметри клавіші «R»>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Надіслати>  <Параметри факсу>
Якщо апарат підключено через внутрішню телефонну мережу (телефонну систему приватного користування), необхідно встановити спосіб доступу. Тип внутрішньої телефонної мережі можна встановити на значення <Префікс> або <Відбій>. Якщо код виходу на зовнішню лінію зареєстрований для клавіші R, можна легко отримати доступ до зовнішньої лінії.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Параметри клавіші «R»>
<PSTN>, <PBX>
Якщо вибрано <PBX>:
<Префікс> (щонайбільше 20 цифр), <Відбій>
Так
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information

<Перевірити введений номер факсу>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Надіслати>  <Параметри факсу>
Щоб запобігти надсиланню факсу за неправильним номером, можна вказати, чи слід відображати екран підтвердження під час введення номера факсу.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Перевірити введений номер факсу>
<On>, <Off>
Так
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information

<Дозволити передав. за допом. драйвера факсу>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Надіслати>  <Параметри факсу>
Можна вказати, чи дозволяти надсилання факсів із комп’ютера.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Дозволити передав. за допом. драйвера факсу>
<On>, <Off>
Так
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information

<Підтверд. перед надс., якщо включ. адресата факсу>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Надіслати>  <Параметри факсу>
Можна вказати, чи відображати екран підтвердження адресатів під час надсилання адресатам, які містять факсимільну адресу. Це дає змогу запобігти надсиланню факсів за неправильним номером.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Підтверд. перед надс., якщо включ. адресата факсу>
<On>, <Off>
Ні
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information
Якщо вибрано <On>:
<Тільки для послід. розсил.>, <Усі>

<Обмежити посл. розс., якщо додано адресата факсу>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Надіслати>  <Параметри факсу>
Можна вказати, чи обмежувати можливість надсилання документів відразу кільком адресатам, які містять факсимільну адресу.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Обмежити посл. розс., якщо додано адресата факсу>
<On>, <Off>
Ні
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information

<Параметри передав. віддал. факсу> *

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Надіслати>  <Параметри факсу>
Укажіть на апараті-клієнті параметри функції віддаленого факсу.

<Параметри віддаленого факсу>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Надіслати>  <Параметри факсу>
Укажіть на апараті-сервері параметри функції віддаленого факсу.

<Авт. регулювання швидкості зв’язку за викор. VoIP>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Надіслати>  <Параметри факсу>
Можна надсилати й отримувати чіткіші факси в раз схильності лінії або іншої сторони до помилок.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Авт. регулювання швидкості зв’язку за викор. VoIP>
<On>, <Off>
Так
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information
Якщо для цього параметра встановити значення <On>, швидкість передавання обмежується <14 400 біт/с> або меншим значенням, що зменшує кількість помилок. Якщо для цього параметра встановити значення <Off>, відновлюються вихідні значення швидкості.
 <Швидкість надсилання> для адресатів, зареєстрованих в адресній книзі або на кнопках виклику одним дотиком Реєстрація адресатів в адресній книзі
 Швидкість передавання, установлена в полях <Початкова швидкість передавання> <Початкова швидкість передавання>
 Швидкість приймання, установлена в полях <RX Start Speed> <RX Start Speed>
8378-0K5