<Параметри доступу до збережених файлів>

Укажіть спільні параметри, що використовуються в разі використання збережених файлів.
Відомості про елементи («A», «B», «C» і «Ні») у стовпці «Функція «Імпортувати всі»» див. у розділі Функція «Імпортувати всі».

<Реєструвати/редагувати пріоритетні параметри>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Збереження/Доступ до файлів>  <Загальні параметри>  <Параметри доступу до збережених файлів>
Можна зареєструвати часто використовувані параметри на кнопку апарата для подальшого використання під час друку. Також можна призначити кнопці улюблену назву та перевіряти зареєстровані параметри. Реєстрація комбінації часто використовуваних функцій
У разі реєстрації параметрів
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Реєструвати/редагувати пріоритетні параметри>
<Реєструвати>, <Переймену вати>, <Delete>, <Перевірити вміст> (<M1>–<M9>)
Так
Так
Ні
C
Favorite Settings

<Змінити параметри за замовчуванням>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Збереження/Доступ до файлів>  <Загальні параметри>  <Параметри доступу до збережених файлів>
Можна змінити параметри, зареєстровані для функції <Доступ до збережених файлів> як параметри за замовчуванням.
У разі реєстрації параметрів
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Змінити параметри за замовчуванням>
<Реєструвати>, <Ініціалізувати>
Так
Так
Ні
C
Favorite Settings
8378-0KL