<Параметри безпеки>

Укажіть параметри для покращення безпеки апарата.

<Параметри автентифікації/пароля>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри керування>  <Параметри безпеки>
Укажіть параметри для покращення ефективної безпеки пароля та функції автентифікації.

<Параметри шифрування>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри керування>  <Параметри безпеки>
Укажіть параметри для покращення ефективної безпеки шифрування.

<Параметри перевірки системи>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри керування>  <Параметри безпеки>
Укажіть, чи використовувати функції перевірки та захисту системи.
<Перевіряти систему під час запуску>: Перевіряє цілісність мікропрограми та програм-надбудов під час запуску апарата.
<McAfee Embedded Control>: Покращує надійність системи, коли запущено апарат, за допомогою McAfee Embedded Control для запобігання несанкціонованому зміненню чи використанню програми. Доступно, лише якщо для параметра <Перевіряти систему під час запуску> встановлено значення <On>.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Параметри перевірки системи>
<Перевіряти систему під час запуску>: <On>, <Off>
Ні
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information
<McAfee Embedded Control>: <On>, <Off>
Ні
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information
Завдяки параметру <Перевіряти систему під час запуску> апарат перезапускається, якщо змінити значення з <Off>  <On> або натиснути <OK> без змінення значення параметра з <On>. Щоб зберегти значення параметра <On> без перезапуску апарата, натисніть <Ні> на екрані підтвердження, а потім натисніть <Скасувати> на екрані <Параметри перевірки системи>.
Коли для параметра <Перевіряти систему під час запуску> встановлено значення <On>
Запуск триває довше, ніж у разі встановлення значення <Off>, тому що виконується перевірка системи.
До журналу керування пристроєм записуються наведені нижче дії та результати. Керування журналами
Подія
Перевірка мікропрограми, перевірка програми-надбудови
Результат
Вдала спроба, помилка
Якщо на екрані з’являється код помилки в разі ввімкнення апарата, зверніться до дилера чи представника служби технічного обслуговування.
Коли для параметра <McAfee Embedded Control> встановлено значення <On>
Перезапуск апарата займає кілька хвилин після першого вказання цього параметра.
8378-0LC