<Параметри IPv4>

Укажіть параметри, які дають змогу використовувати апарат у середовищі IPv4.
Відомості про елементи («A», «B», «C» і «Ні») у стовпці «Функція «Імпортувати всі»» див. у розділі Функція «Імпортувати всі».

<Використовувати IPv4>

 (Парам./Реєстр.) <Настройки> <Мережа> <Параметри TCP/IP> <Параметри IPv4>
Укажіть, чи використовувати IPv4. Установлення адреси IPv4
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Використовувати IPv4>
<On>, <Off>
Ні
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information

<Параметри IP-адреси>

 (Парам./Реєстр.) <Настройки> <Мережа> <Параметри TCP/IP> <Параметри IPv4>
Укажіть IPv4-адресу. Установлення адреси IPv4
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Параметри IP-адреси>
<IP Address>: <0.0.0.0>
Ні
Так
Так
A
Settings/Registration Basic Information
<Маска підмережі>: <0.0.0.0>
Ні
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information
<Адреса шлюзу>: <0.0.0.0>
Ні
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information
<DHCP>: <On>, <Off>
Ні
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information
<Авто IP>: <On>, <Off>
Ні
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information

<Налаштування параметрів DHCP>

 (Парам./Реєстр.) <Настройки> <Мережа> <Параметри TCP/IP> <Параметри IPv4>
Укажіть додаткові параметри для DHCP. Використання сервера DHCP
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Налаштування параметрів DHCP>
<Отримати ім’я хоста>: <On>, <Off>
Ні
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information
<Динамічне оновлення DNS>: <On>, <Off>
Ні
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information
<Отримати адресу сервера DNS>: <On>, <Off>
Ні
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information
<Отримати ім’я домену>: <On>, <Off>
Ні
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information
<Отримати адресу сервера WINS>: <On>, <Off>
Ні
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information
<Отримати адресу сервера SMTP>: <On>, <Off>
Ні
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information
<Отримати адресу сервера POP>: <On>, <Off>
Ні
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information
<Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired>*1: <On>, <Off>
Ні
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Цей параметр можна вказати тільки з Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача).

<Команда PING>

 (Парам./Реєстр.) <Настройки> <Мережа> <Параметри TCP/IP> <Параметри IPv4>
Перевірте, чи правильно вказано IPv4-адресу. Проведення перевірки підключення для адреси IPv4
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Команда PING>
<Адреса IPv4>: <0.0.0.0>
Ні
Так
Ні
Ні
-
8378-0H9