<Задати адресата>

Укажіть параметри для реєстрації адресатів і адресної книги.
Відомості про елементи («A», «B», «C» і «Ні») у стовпці «Функція «Імпортувати всі»» див. у розділі Функція «Імпортувати всі».

<Списки адрес>

 (Парам./Реєстр.)  <Задати адресата>
Можна надрукувати список адресатів, зареєстрованих в адресній книзі або призначених кнопкам виклику одним дотиком. Друк списку параметрів
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Списки адрес>
<Список адрес 1>–<Список адрес 10>, <Виклик одним дотиком>, <Спис. адр. для адмін.>, <Print List>
Так
Так
Так
Ні
-
Навіть якщо для параметра <Керування номерами доступу до адресної книги> установлено значення <On>, будуть надруковані всі адресати, зокрема ті, для яких є номери доступу.

<Реєструвати адресатів>

 (Парам./Реєстр.)  <Задати адресата>
Можна зареєструвати адресатів в адресній книзі апарата. Реєстрація адресатів в адресній книзі
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Реєструвати адресатів>
<Реєстр. нов. адресата>, <Details/Edit>, <Delete>, <Пошук за іменем>
Так
Так
Так*1
C
Address Book
*1 <Сервер для пошуку:>: Ні

<Перейменувати список адрес>

 (Парам./Реєстр.)  <Задати адресата>
Список адрес можна перейменувати.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Перейменувати список адрес>
<Список адрес 1>–<Список адрес 10>, <Переймену вати>
Так
Так
Так
C
Address Book

<Реєстр. кнопки викл. одним дот.>

 (Парам./Реєстр.)  <Задати адресата>
Адресати можна зареєструвати на кнопкам виклику одним дотиком на апараті. Реєстрація адресата на кнопку виклику одним дотиком
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Реєстр. кнопки викл. одним дот.>
<001>–<200>, <Реєструвати/редагувати>, <Delete>
Так
Так
Так
C
Address Book

<Змінити відображення адресної книги за замовч.>

 (Парам./Реєстр.)  <Задати адресата>
Можна вказати тип адресної книги, яка відображається під час натискання кнопки <Адресна книга> на екрані основних функцій Факс або на екрані основних функцій Сканувати й надіслати.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Змінити відображення адресної книги за замовч.>
<Локальн.>, <LDAP-сервер>, <Віддалений>
Так
Так
Ні
C
Settings/Registration Basic Information

<PIN-код адресної книги>

 (Парам./Реєстр.)  <Задати адресата>
Для адресної книги можна встановити PIN-код. Обмеження використання адресної книги
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<PIN-код адресної книги>
<Установити>:
<PIN-код>: Введіть PIN-код (максимум 7 цифр)
<Підтвердити>
Ні
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information

<Керування номерами доступу до адресної книги>

 (Парам./Реєстр.)  <Задати адресата>
Можна вказати, чи дозволяти користувачам призначати номери доступу для адресатів під час реєстрації в адресній книзі. Обмеження використання адресної книги
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Керування номерами доступу до адресної книги>
<On>, <Off>
Ні
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information

<Активувати пароль під час експорту адресної книги>

 (Парам./Реєстр.)  <Задати адресата>
Якщо для цього параметра встановити значення <Увімк.>, можна вказати, чи вносити паролі, зареєстровані для адресатів, під час експортування адресної книги за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача).
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Активувати пароль під час експорту адресної книги>
<On>, <Off>
Ні
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information
Можна встановити, чи експортувати наведені нижче паролі:
пароль для передавання підадрес, установлений для адресатів факсу;
пароль автентифікації, установлений для адресатів файлових серверів.

<Реєструвати сервер LDAP>

 (Парам./Реєстр.)  <Задати адресата>
Можна вказати параметри сервера LDAP, який використовується для пошуку або реєстрації адресатів, як-от ім’я сервера та його адреса. Реєстрація LDAP-сервера
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Реєструвати сервер LDAP>
<Реєструвати>, <Details/Edit>, <Delete>, <Print List>
Так
Так
Так
B*1
Settings/Registration Basic Information
*1 <Delete>, <Print List>: Ні

<Авт. пошук під час використання сервера LDAP>

 (Парам./Реєстр.)  <Задати адресата>
Якщо для цього параметра встановити значення <On>, можна відразу запускати пошук під час доступу до сервера LDAP із панелі керування апарата.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Авт. пошук під час використання сервера LDAP>
<On>, <Off>
Так
Так
Ні
C
Settings/Registration Basic Information
Автоматичний пошук виконується тільки для першого зареєстрованого сервера LDAP, який відображається у верхній частині розкривного списку серверів LDAP.

<Перевіряти сертиф. TLS для дост. до сервера LDAP>

 (Парам./Реєстр.)  <Задати адресата>
Можна вказати, чи слід перевіряти сертифікати TLS під час установлення з’єднання із сервером LDAP.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Перевіряти сертиф. TLS для дост. до сервера LDAP>
<On>, <Off>
Так
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information
Якщо вибрано <On>:
<CN>: Увімк., вимк.

<Змінити умови пошуку LDAP за замовчуванням>

 (Парам./Реєстр.)  <Задати адресата>
Часто використовувані умови пошуку можна зареєструвати як параметри за замовчуванням для пошуку даних на сервері LDAP.
Реєстрація умов пошуку за замовчуванням для кожного сервера LDAP
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Змінити умови пошуку LDAP за замовчуванням>
<Реєструвати>, <Ініціалізувати>
Так
Так
Ні
C
Personal Setting Information

<Реєструвати/редагувати атрибут пошуку LDAP>

 (Парам./Реєстр.)  <Задати адресата>
Можна додати елементи пошуку для використання під час пошуку сервера LDAP.
Атрибути пошуку LDAP
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Реєструвати/редагувати атрибут пошуку LDAP>
<Not Registered 1>, <Not Registered 2>:
<Реєструвати/редагувати>, <Delete>
Так
Так
Так
B
Settings/Registration Basic Information

<Парам. пошуку за іменем під час викор. серв. LDAP>

 (Парам./Реєстр.)  <Задати адресата>
Можна вказати атрибут, який слід використовувати під час пошуку адресатів на сервері LDAP за ім’ям за допомогою функції «Пошук за іменем».
Налаштування на «Пошук за іменем» для пошуку на сервері LDAP
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Парам. пошуку за іменем під час викор. серв. LDAP>
<Тип імені для атрибута пошуку>:
cn, commonname, fullName, displayName, sn, givenName, Custom
Так
Ні
Ні
C
Settings/Registration Basic Information
<Фільтр>:
Містить, Не містить, Дорівнює, Відрізняється від, Починається з, Закінчується на

<Отримати віддалену адресну книгу>

 (Парам./Реєстр.)  <Задати адресата>
Укажіть параметри для отримання віддаленої адресної книги.

<Зробити віддалену адресну книгу відкритою>

 (Парам./Реєстр.)  <Задати адресата>
Укажіть параметри для перетворення віддаленої адресної книги в загальнодоступну.

<Використовувати особистий список адрес>

 (Парам./Реєстр.)  <Задати адресата>
Можна вказати, чи слід використовувати особисту адресну книгу користувача, який увійшов в систему апарату за допомогою функції керування персональною автентифікацією.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Використовувати особистий список адрес>
<On>, <Off>
Так
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information

<Використовувати список адрес груп користувачів>

 (Парам./Реєстр.)  <Задати адресата>
Можна обмежити використання функції <User Group Address List>. Однак якщо адміністратор здійснює доступ до апарата за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача), він може зареєструвати/змінити <User Group Address List> незалежно від цього параметра.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Використовувати список адрес груп користувачів>
<On>, <Увімк. (Тільки перегляд)>, <Off>
Так
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information
Ви також можете встановити зміну імені адресної книги групи користувачів під час змінення імені групи користувачів. Увійдіть у Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача) у режимі адміністратора системи, натисніть [Settings/Registration] [Set Destination] [Personal Address List/User Group Address List Settings] установіть прапорець [Apply User Group Name Change to User Group Address List Name].
8378-0KW