عملکردهای ارسال

ارسال سند اسکن شده

نوع
اسکنر رنگی
حداکثر اندازه اسکن کردن سند اصلی
به مشخصات کپی بستگی دارد
وضوح برای اسکن
100x100 dpi, 150x150 dpi, 200x100 dpi (Normal), 200x200 dpi (Fine), 200x400 dpi (Superfine), 300x300 dpi, 400x400 dpi (Ultrafine), 600x600 dpi
سرعت اسکن
به مشخصات تغذیه کننده مراجعه کنید.
رابط
1000‎ Base-T/100 Base-TX/10 Base-T (سازگار با IEEE 802.3)، ‏Wi-Fi ‏(IEEE 802.11b/g/n)
پشتیبانی از پروتکل
فایل: ‎،FTP (TCP/IP) ،SMB (TCP/IP)‎ WebDAV
ایمیل/فاکس اینترنتی: SMTP (ارسال)، POP3 (دریافت)
فرمت خروجی
TIFF ‎(MMR)‎،‏ JPEG‎‏*1‎،‏ PDF ‏(Compact‎،‏ OCR (Text Searchable)‎،‏ Format to PDF/A‎،‏ Trace & Smooth‎،‏ Encrypt)،‏ XPS‏ ‏(Compact‎،‏ OCR (Text Searchable))، PDF‏/XPS‏ (Device Signature،‏ User Signature) ،Office Open XML ‏(PowerPoint، ‏Word)
*1 فقط صفحه تکی.

بازیابی سند اسکن شده

حداکثر اندازه اسکن کردن سند اصلی
به مشخصات کپی بستگی دارد
حالت رنگی
تغییر خودکار سیاه-و-سفید/رنگی، رنگی، سیاه-و-سفید، مقیاس خاکستری
وضوح برای اسکن
75 نقطه در هر اینچ ‎‏‎ x‎‏75‏‎‏ نقطه در هر اینچ، 100 نقطه در هر اینچ ‏‎x‎‏ ‎‏100‎‏ نقطه در هر اینچ، 150 نقطه در هر اینچ ‎‏‎ x‎‏150‏‎‏ نقطه در هر اینچ، 200 نقطه در هر اینچ ‎‏‎ x‎‏200 نقطه در هر اینچ، 300 نقطه در هر اینچ ‎‏‎ x‎‏300 نقطه در هر اینچ، 400 نقطه در هر اینچ ‎‏‎ x‎‏400 نقطه در هر اینچ‎‏*1، 600 نقطه در هر اینچ ‎‏‎ x‎‏600 نقطه در هر اینچ dpi‎‏*1
سیستم عامل سازگار
Windows 8.1/Windows 10/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016/Windows Server 2019
رابط
USB2.0High・Speed, 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (سازگار با IEEE 802.3)
پشتیبانی از پروتکل
TCP/IP
درایور
سازگار با TWAIN، سازگار با WIA
*1 فقط در صورت انتخاب <Black & White> موجود است.

فاکس اینترنتی/اینترانت

پروتکل ارتباطی
فاکس اینترنتی
SMTP (ارسال‎‏*1)/POP3 (دریافت‎‏*2)
فاکس اینترانت
SMTP (ارسال/دریافت1&rml;*)
حالت ارتباط فاکس اینترنتی
حالت ساده، حالت کامل (سازگار با ITU-T T.37 و W-NET FAX)
حداکثر اندازه سند اصلی
A3
وضوح
200 نقطه در هر اینچ‏ x ‏‏100 نقطه در هر اینچ، 200 نقطه در هر اینچ‏ x ‏‏200 نقطه در هر اینچ، 200 نقطه در هر اینچ‏ x ‏‏ 400 نقطه در هر اینچ3&rml;*، 300 نقطه در هر اینچ‏ x ‏‏ 300 نقطه در هر اینچ3&rml;*، 400 نقطه در هر اینچ‏ x ‏‏ 400 نقطه در هر اینچ3&rml;*، 600 نقطه در هر اینچ‏ x ‏‏ 600 نقطه در هر اینچ3&rml;*
*1 از تأیید اعتبار SMTP و ارتباط رمزگذاری شده (TLS) در مدت ارسال/دریافت SMTP پشتیبانی می کند
*2 از APOP/POP قبل از SMTP و ارتباط رمزگذاری شده (TLS) در مدت POP RX پشتیبانی می کند
*3 بسته به تنظیمات طرف دیگر موجود است (تنظیم توانمندی دستگاه دریافت).

حداکثر مقصدها برای انتقال پخش متوالی

می توانید تا 256 مقصد را همزمان مشخص کنید و ارسال کنید. (اگر گروهی را مشخص کنید، که از چندین مقصد تشکیل شده، هر مقصد به عنوان یک مقصد جداگانه در نظر گرفته می شود.)

حداکثر تعداد صفحاتی که با یک کار قابل ارسال هستند

حداکثر تعداد صفحاتی که می توانند با یک کار ارسال شوند 999 است.
حداکثر تعداد کارهای ارسالی که دستگاه قادر به انجام آن است 64 کار می باشد. با این حال، ممکن است تعداد واقعی کارهای ارسالی که دستگاه می تواند انجام دهد کمتر از 64 کار باشد که به شرایط زیر بستگی دارد:
زمانی که چندین سند همزمان در حال ارسال شدن هستند
زمانی که اسناد بزرگ در حال ارسال شدن هستند
زمانی که حافظه زیادی صرف صندوق پستی و صندوق دریافت فاکس/فاکس اینترنتی می شود
838E-0SL