واحد اصلی

نام
Canon imageRUNNER C3226i
نوع
دسک تاپ
پشتیبانی رنگی
تمام رنگی
وضوح برای خواندن
600 نقطه در هر اینچ‏ x ‏600 نقطه در هر اینچ
600 نقطه در هر اینچ‏ x ‏300 نقطه در هر اینچ
300 نقطه در هر اینچ‏ x ‏300 نقطه در هر اینچ
وضوح برای نوشتن
600 نقطه در هر اینچ‏ x ‏600 نقطه در هر اینچ
1,200 نقطه در هر اینچ‏ x ‏‏1,200 نقطه در هر اینچ (با نصف سرعت)
تعداد رنگ مایه ها
256
اسناد اصلی قابل قبول
اندازه های اصلی
حداکثر تا 297.0 میلی‌متر‏ x ‏431.8 میلی‌متر
انواع اسناد اصلی
برگه، کتاب و اشیاء سه بعدی
اندازه های اسناد اصلی قابل شناسایی به طور خودکار
A3، ‏A4، ‏B4، ‏B5، ‏A4R، ‏A5، ‏B5R، ‏B6، ‏A6R‎ ‎،A5R
اندازه کپی/کاغذ کپی
اندازه های کاغذ
حاشیه
بالا: 4.0 میلی متر
چپ: 2.5 میلی متر
راست: 0.0 میلی متر یا بیشتر
پایین: 2.5 میلی متر
وزن کاغذ
کشوی کاغذ: ‏52 گرم/متر مربع تا 256 گرم/متر مربع
سینی چندمنظوره: ‏52 گرم/متر مربع تا 300 گرم/متر مربع
نوع کاغذ
زمان گرم شدن ‎‏*1
بعد از روشن شدن
زمانی که ‎<Quick Startup Settings for Main Power>‎ روی ‎<On>‎ تنظیم شده باشد: 10 ثانیه‎‏*2
زمانی که ‎<Quick Startup Settings for Main Power>‎ روی ‎<Off>‎ تنظیم شده باشد: 85 ثانیه یا کمتر‎‏*3
بازگشت از حالت خواب
10 ثانیه یا کمتر
زمان کپی اول
تمام رنگی: 8.7 ثانیه
سیاه و سفید: 7.0 ثانیه
سرعت کپی ‎‏*4
تمام رنگی: 26 برگه/دقیقه
سیاه و سفید: 26 برگه/دقیقه
بزرگنمایی
اندازه کاغذ معمولی
400%،‏ 200%، ‏141.4%،‏ 100%، 70.7%،‏ 50%،‏ 25%
خطای بزرگنمایی مستقیم (100%)
عمودی: ±0.80%
افقی: ±0.90%
زوم
%25 تا 400% (در واحدهای 1%)
ظرفیت/سیستم تغذیه کننده کاغذ
کشوی کاغذ 1 / کشور کاغذ 2
550 برگه (‏80 گرم/متر مربع / ‏75 گرم/متر مربع)‏/640 برگه‎ (‏64 گرم/متر مربع)‎‏*5
سینی چندمنظوره
100 برگه (‏80 گرم/متر مربع / ‏75 گرم/متر مربع)‏/120 برگه‎ (‏64 گرم/متر مربع)‎‏*6
ظرفیت خروجی سینی داخلی
چاپ یک رو
A4 ،B5 ،B5R ،A5 ‎،A5R ‎،A6R‏، LTR ،STMT ،STMTR و 16K: 250 برگه (‏75 گرم/متر مربع / ‏64 گرم/متر مربع)‏/220 برگه (‏80 گرم/متر مربع)
305 میلی متر‏ x ‏‏457 میلی متر، ‏320 میلی متر‏ x ‏‏450 میلی متر (SRA3)، ‏A3، ‏B4، ‏A4R، ‏11 اینچ‏ x ‏‏17 اینچ، LGL، ‏LTRR، ‏8K،‏ EXEC و 16KR: 100 برگه (‏80 گرم/متر مربع / ‏75 گرم/متر مربع / ‏64 گرم/متر مربع)
چاپ دو رو
A4 ،B5 ،B5R ،A5 ‎،A5R ‎،A6R‏، LTR ،STMT ،STMTR و 16K: 200 برگه (‏80 گرم/متر مربع / ‏75 گرم/متر مربع / ‏64 گرم/متر مربع)
305 میلی متر‏ x ‏‏457 میلی متر، ‏320 میلی متر‏ x ‏‏450 میلی متر (SRA3)، ‏A3، ‏B4، ‏A4R، ‏11 اینچ‏ x ‏‏17 اینچ، LGL، ‏LTRR، ‏8K،‏ EXEC و 16KR: 100 برگه (‏80 گرم/متر مربع / ‏75 گرم/متر مربع / ‏64 گرم/متر مربع)
چند کپی
999 برگه
منبع نیرو
220‎ V - 240 V AC ،50/60 Hz ،4 A
مصرف برق
حداکثر مصرف برق
1,500 عرض
زمانی که دستگاه در حالت خواب است
1.0 عرض 
2.0 عرض (وقتی <Power Save Mode> روی <Off> تنظیم شده باشد)
زمانی که برق اصلی خاموش است
زمانی که <Quick Startup Settings for Main Power> روی <Off> تنظیم شده باشد: 0.3 عرض
زمانی که <Quick Startup Settings for Main Power> روی <On> تنظیم شده باشد: 1.0 عرض
ابعاد
(طول‏ x ‏عرض‏ x ‏عمق)
565 میلی متر‏ x ‏‏687 میلی متر x‎‏ 891میلی متر
وزن
(بدون لحاظ کردن بطری تونر)
حدود 73.1 کیلوگرم
حداکثر فضای اشغال
(عرض‏ x ‏عمق)
894 میلی متر‏ x ‏‏687 میلی متر
* وقنی سینی چندمنظوره باز شده است.
ظرفیت حافظه
RAM:‏ 2 گیگابایت
eMMC: 30 گیگابایت
شرایط محیطی
دما: 10 درجه سانتی گراد تا 30 درجه سانتی گراد
رطوبت: 20 تا 80 درصد رطوبت نسبی (بدون قطرات آب)
*1 ممکن است بسته به محیط و شرایطی که دستگاه استفاده می شود زمان فعال سازی فرق داشته باشد.
*2 حدود 4 ثانیه طول می کشد تا عملیات کلیدها روی نمایشگر پانل لمسی قابل استفاده شوند. بسته به موقعیت ها، دستگاه به سرعت شروع به کار نمی کند.
*3 حدود 75 ثانیه یا کمتر طول می‌کشد تا عملیات کلیدها روی نمایشگر صفحه لمسی قابل استفاده شوند. بسته به موقعیت‌ها، دستگاه به سرعت شروع به کار نمی‌کند.
*4 سرعت در کاغذ ساده اندازه A4 در چاپ یک رو در مدت کپی متوالی اندازه گیری می شود. سرعت می تواند بسته به وضوح خروجی و نوع و اندازه کاغذ فرق داشته باشد. سرعت در اندازه های کاغذ کوچک تر ممکن است کندتر باشد. علاوه بر این، ممکن است دستگاه در اواسط کپی متوالی با کاهش سرعت روبرو شود تا دمای داخل دستگاه را تنظیم کند یا کیفیت چاپ بهینه را حفظ نماید.
*5 حداکثر تا 100 برگه برای کاغذهای شفاف.
حداکثر تا 25 پاکت نامه (کشوی کاغذ 1) و ارتفاع 45 میلی متر (کشوی کاغذ 2) در حالت عمودی.
*6 یک برگه برای کاغذ پوشش دار (106 گرم/مترمربع تا 300 گرم/مترمربع). حداکثر تا 10 پاکت نامه. ارتفاع کاغذهای نازک، کاغذهای سنگین، کاغذ با کیفیت، کاغذ کالک، برچسب ها، کارت پستال ها و کاغذهای شفاف 11 میلی متر یا کمتر است.
838E-02L