ایجاد کلید و گواهی برای ارتباط شبکه

دستگاه می تواند کلید و گواهی (گواهی سرور) استفاده شده برای ارتباط رمزگذاری شده TLS را ایجاد کند. اگر فوراً استفاده از ارتباط رمزگذاری شده TLS را شروع کنید، می توانید به راحتی از کلید و گواهی از پیش نصب شده در دستگاه استفاده کنید. در صورت لزوم، از سرپرست بخواهید کلید و گواهی ایجاد کند. به این حال، توجه داشته باشید ارتباط رمزگذاری شده TLS فقط با ایجاد کلید و گواهی فعال نمی شود. پیکربندی کلید و گواهی برای TLS
اگر می خواهید از یک گواهی سرور استفاده کنید که امضای CA دارد، می توانید به جای گواهی یک CSR همراه با یک کلید ایجاد کنید. ایجاد یک کلید و CSR
1
 (Settings/Register) را فشار دهید.
2
<Management Settings>‏  <Device Management>‏  <Certificate Settings>‏  <Generate Key>‏  <Generate Network Communication Key> را فشار دهید.
3
موارد لازم را برای کلید پیکربندی کنید و <Next> را فشار دهید.
<Key Name>
نامی برای کلید وارد کنید. از نامی استفاده کنید که پیدا کردن آن هنگام نمایش در لیست راحت باشد.
<Signature Algorithm>
الگوریتم هش را جهت استفاده برای امضاء انتخاب کنید. الگوریتم های هش دردسترس، بسته به طول کلید متفاوت هستند (مشخصات سیستم). کلیدی به طول 1024 بیت یا بیشتر می تواند از الگوریتم های هش SHA384 و SHA512 پشتیبانی کند. اگر <RSA> برای انتخاب شود و <Key Length (bit)> روی <1024> یا بیشتر برای تنظیم شود، می توان الگوریتم های هش SHA384 و SHA512 را انتخاب کرد.
<Key Algorithm>
الگوریتم کلید را انتخاب کنید. اگر <RSA> انتخاب شود، <Key Length (bit)> به عنوان تنظیمی برای نمایش داده می شود. اگر <ECDSA> انتخاب شود، درعوض <Key Type> نمایش داده می شود.
<Key Length (bit)> / <Key Type>
اگر <RSA> برای انتخاب شد، طول کلید را مشخص کنید یا اگر <ECDSA> انتخاب شد، نوع کلید را مشخص کنید. در هر دو مورد، مقداری بالاتر، امنیت بیشتری ارائه می دهد اما سرعت پردازش ارتباط را کاهش می دهد.
4
موارد لازم را برای گواهی پیکربندی کنید و <Generate Key> را فشار دهید.
<Validity Start Date> / <Validity End Date>
تاریخ شروع و پایان اعتبار را وارد کنید.
<Country/Region>/ <State> / <City> / <Organization> / <Organization Unit>
کد کشور را از فهرست انتخاب کنید و نام مکان و سازمان را وارد کنید.
<Common Name>
آدرس IP یا FQDN را وارد کنید.
هنگام اجرای چاپ IPPS در محیط Windows، حتماً آدرس IP دستگاه را وارد کنید.
برای ورود به FQDN دستگاه، سرور DNS لازم است. اگر سرور DNS استفاده نشده است، آدرس IP را وارد کنید.
مدیریت کلیدها و گواهی ها
شما می توانید در صفحه ای که هنگام فشار دادن روی  (Settings/Register)‏ <Management Settings>‏  <Device Management>‏  <Certificate Settings>‏  <Key and Certificate List> نشان داده می شود، تنظیمات دقیق را بررسی کنید و کلیدها و گواهی ها را حذف کنید. اگر لیست کلیدها و گواهی ها نشان داده نمی شود، <Key and Certificate List for This Device> را فشار دهید تا نمایش داده شود.
اگر نمایش داده شود، کلید خراب یا نامعتبر است.
اگر نمایش داده نشود، گواهی برای کلید وجود ندارد.
اگر کلید و گواهی را انتخاب کنید و <Certificate Details> را فشار دهید، اطلاعات دقیق و مفصلی درباره گواهی نمایش داده می شود. همچنین می توانید <Verify Certificate> را روی این صفحه فشار دهید تا معتبر بودن گواهی را بررسی نمایید.
برای حذف کلیدها و گواهی ها، مواردی را که می خواهید حذف کنید انتخاب نمایید و <Delete>‏  <Yes> را فشار دهید.
838E-0E4