استفاده از دستگاه از طریق برنامه ها

می توانید با استفاده از برنامه های دستگاه همراهی که به دستگاه متصل شده است، عملیات چاپ را انجام دهید. برنامه های مختلفی از جمله برنامه های انحصاری Canon پشتیبانی می شوند. به طور مناسب و طبق دستگاه، برنامه و شرایط استفاده کنید.

Canon PRINT Business

برنامه ای برای چاپ و غیره در دستگاه های همراهی که از iOS/Android پشتیبانی می کنند. برای انجام عملیات چاپ، به هیچ اقدامی در دستگاه نیاز نیست. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره سیستم عامل های پشتیبانی شده، روش های تنظیم دقیق و روش های عملیاتی، به راهنمای برنامه یا وب سایت Canon مراجعه کنید (https://global.canon/gomp/).
Canon PRINT Business را می توانید به صورت رایگان دانلود کنید، اما مصرف کنندگان باید هزینه اتصال به اینترنت را پرداخت کنند.

چاپ کردن با Canon Print Service

می توانید به راحتی از منوی برنامه هایی که از سیستم فرعی چاپ Android پشتیبانی می کند، عملیات چاپ را انجام دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره سیستم عامل های پشتیبانی شده و تنظیمات دقیق و روش ها، به وب سایت Canon ‏(https://global.canon/gomp/) مراجعه کنید.

چاپ و اسکن با Mopria®

این دستگاه همچنین از Mopria® پشتیبانی می کند. استفاده از Mopria®‎ به شما کمک می کند از دستگاه های همراهی که از اندروید پشتیبانی می کنند و تنظیمات و عملیات معمول را دارا هستند، چاپ کنید حتی اگر سازندگان و مدل ها فرق داشته باشند. برای مثال، اگر از چاپگرهایی استفاده می کنید که از Mopria®‎ ساخت چندین سازنده استفاده می کنند یا چاپگری که از Mopria®‎ پشتیبانی می کند در مکانی قرار داشته باشد که از آن بازدید می کنید، می توانید بدون نصب برنامه انحصاری هر کدام از سازندگان یا مدل ها، چاپ کنید. از Mopria® نیز می توان برای وارد کردن مستقیم داده های اسکن شده با دستگاه، به دستگاه های همراه که از اندروید پشتیبانی می کنند، استفاده کرد. برای اطلاعات بیشتر درباره مدل های پشتیبانی شده یا محیط های عملیاتی، به http://www.mopria.org مراجعه کنید.
تأیید تنظیمات Mopria®

چاپ کردن از Windows Phone (نسخه Windows 10 Mobile یا جدیدتر)

می توانید عملیات چاپ را از Windows Phone بدون دانلود کردن برنامه اختصاصی یا نصب درایور انجام دهید. اطمینان یابید که <Use WSD Printing>،‏ <Use WSD Browsing> و <Multicast Discovery Settings> فعال هستند.
<WSD Settings>
<Multicast Discovery Settings>
Scan for Mobile
برنامه AddOn "Scan for Mobile" به شما این امکان را می دهد که از عملیات اسکن دستگاه از طریق دستگاه همراه استفاده کنید. شما می توانید برای اسکن اسناد اصلی، با استفاده از دستگاه همراه تان، دستگاه را راه اندازی کنید و سپس عکسی که روی دستگاه اسکن کرده اید را با استفاده از ارتباط WebDAV به دستگاه همراه تان ارسال کنید.

چاپ از Chrome OS

می توانید عملیات چاپ را از Chrome OS بدون دانلود کردن برنامه اختصاصی یا نصب درایور انجام دهید. برای چاپ با دستگاه، لازم است Mopria® را فعال کنید.
تأیید تنظیمات Mopria®
چاپ
چاپ از Chrome OS ممکن است پشتیبانی نشود که این بستگی به کشور یا منطقه دارد.
838E-0AL