ניהוליות

סעיף זה מסביר כיצד להרחיב את היכולות של המכשיר ולהפוך את הניהול לקל יותר.
סביבת רשת דואלית
שימוש בלוח הבקרה ככלי לשיתוף מידע (הפונקציה הודעה חזותית)
ניתן להשתמש בסביבת רשת דואלית באמצעות רשת LAN קווית ורשת LAN אלחוטית או רשת LAN קווית ורשת LAN קווית נוספת.
ניתן להציג את תתוכן ואת ההודעות שהוגדרו על ידי המנהל בתצוגת מסך המגע כדי למסור מידע למשתמשים. פונקציה זו שימושית לצורך שיתוף מידע במשרד.
חיבור ל-LAN אלחוטי
קישור עם מכשירים ניידים
למכשיר יש רשת LAN אלחוטית מובנית, המאפשרת לחבר אליו מחשב או מכשיר נייד, וכן להתקין את המכשיר במיקום נפרד.
ניתן להדפיס מהמכשיר ישירות נתונים השמורים במכשיר נייד, או להשתמש במכשיר כדי לסרוק נתונים למכשיר נייד. ניתן גם להשתמש במכשיר הנייד כדי לציין הגדרות של אילוץ הדפסה שמורה במכשיר.
העברה קלה של פנקס הכתובות
הפעלת מדיניות אבטחה משרדית
ניתן לייצא את פנקס הכתובות הרשום במכשיר, ולייבא אותו למכשיר אחר. ניתן גם לייצא את ספר הכתובות בתצורת קובץ CSV ולערוך אותו במחשב
מדיניות אבטחה היא אוסף כללים החלים לכל רוחב החברה בנוגע לאבטחת מידע. באמצעות מכשיר זה ניתן להגדיר יחד הגדרות מרובות הנוגעות למדיניות אבטחה.
שיתוף הגדרות בין מכשירים מרובים
ניתן לסנכרן ולשתף הגדרות מותאמות אישית ופנקסי כתובות בין מכשירים מרובים. הגדרות שמציינים באחד המכשירים יתבטאו בכל המכשירים המסונכרנים.
838F-0S0