אמינות

סעיף זה מסביר כיצד להשתמש במכשיר בנוחות רבה יותר ובשקט נפשי.
ניהול עותקי פקס שמורים (שמירה אוטומטית של איורים של פקסים שנשלחו)
דיגיטציה וניהול של דוחות ניהול תקשורת
ניתן לבצע דיגיטציה של פקסים שנשלחו ולשמור אותם בתיקייה מוגדרת. הפרטים הנוגעים לשליחה יוספו אוטומטית לשם הקובץ, מה שמאפשר לנהל את הפקסים ביעילות.
בנוסף להדפסת יומני שליחה וקבלה (דוחות ניהול תקשורת), ניתן גם לשמור אותם כקובצי CSV ולנהלם במחשב.
מניעת שכחת מסמכי מקור לאחר סריקתם
אישור הליכי תחזוקה בתצוגת מסך המגע (סרטונים)
כאשר מונח מקור על זכוכית המשטח, צליל שגיאה והודעה בלוח המגע יודיעו לך אם תשכח לאחזר אותו. בנוסף, מחוון יודיע לך במהלך הסריקה באמצעות המזין ואחריה, ובכך יסייע במניעת שיכחת מסמכי מקור.
באפשרותך לוודא הליכים לחידוש המלאי של חומרים מתכלים ולניקוי באמצעות צפייה בסרטונים בתצוגת מסך המגע.
838F-0S2