עריכת היעדים הרשומים בפנקס הכתובות

לאחר רישום היעדים, באפשרותך לשנות או למחוק את ההגדרות שלהם.
1
לחץ על <ספר כתובות/העברה>. המסך <בית>
2
לחץ על <רישום יעדים>.
3
בחר את היעד שברצונך לערוך.
רשימה נפתחת של רשימת כתובות
בחר <כתובות אישיות>,‏ <רשימת כתובות 1> עד <רשימת כתובות 10> או <רשימת כתובות למנהל> כדי לסנן את היעדים שיוצגו ברשימת הכתובות.
<חיפוש לפי שם>
הזן את שם היעד. לחץ שוב על <חיפוש לפי שם> כדי לחזור למסך הקודם.
רשימת יעדים
בחר את היעד שברצונך לערוך או למחוק.
לחצן האות הראשונה
בחר את הלחצן האלפא נומרי עבור האות הראשונה של שם היעד. לחץ על <הכל> כדי להציג את כל היעדים הרשומים.
<מחיקה>
לחץ כדי למחוק את היעד.
<פרטים/עריכה>
לחץ כדי לבדוק או לערוך את ההגדרות של היעדים.
רשימה נפתחת של סוגי יעדים
בחר (דוא"ל), (פקס), (I-fax), (קובץ), או  (קבוצה) כדי לסנן את היעדים המוצגים ברשימת היעדים (). לחץ על <הכל> כדי להציג את כל היעדים הרשומים.
כאשר מתבצע ניהול יעדים באמצעות מספרי גישה, הזן את מספר הגישה (הגבלת הגישה ליעדים הרשומים בפנקס הכתובות) לאחר לחיצה על <מס' גישה>.
יעדים ב-<כתובות אישיות> יוצגו רק עבור משתמש הכניסה שרשם אותם. גם אם יש לך הרשאות מנהל, לא תוכל להציג או לערוך את היעדים ב-<כתובות אישיות> של משתמשים אחרים.
4
לחץ על <פרטים/עריכה>.
אם ברצונך למחוק יעד, בחר את היעד ולחץ על <מחיקה>‏  <כן>.
5
ערוך את הגדרות היעד.
לפרטים על אופן עריכת ההגדרות, ראה רישום יעדים בפנקס הכתובות.
6
לחץ על <OK>‏  <סגירה>.
838F-05L