רישום יעדים

ניתן לרשום יעדים לשליחת פקסים ונתונים סרוקים בפנקס הכתובות או בלחצני one-touch (נגיעה אחת).
פנקס הכתובות
אם ברצונך לרשום יעדים רבים או לסווג אותם לפי מחלקה או שותף עסקי, רשום אותם בפנקס הכתובות. פנקס הכתובות מאפשר לחפש יעדים לפי התו הראשון של השם או באמצעות בחירת סוג יעד כגון פקס או דוא"ל. ניתן לרשום יעדים עבור כל המשתמשים, יעדים לשימושך האישי, ויעדים שרק מנהל יכול לערוך. רישום יעדים בפנקס הכתובות

רשימה נפתחת של רשימת כתובות

בחר רשימת כתובות עבור מחלקה או שותף עסקי.

<חיפוש לפי שם>

הזן את שם היעד.

לחצן האות הראשונה

בחר את הלחצן האלפא נומרי עבור האות הראשונה של שם היעד.

רשימה נפתחת של סוגי יעדים

בחר את הלחצן לסינון יעדים לפי סוג יעד כגון פקס או דוא"ל.
לחצן One-Touch (נגיעה אחת)
ניתן לרשום יעדים הנמצאים בשימוש תכוף בלחצני one-touch כדי לפשט את הפעולות. לחצני one-touch עם יעדים רשומים יוצגו בתצוגת מסך המגע, דבר המאפשר לחפש במהירות ולציין את היעדים בלחיצת לחצן פשוטה. רישום יעד בלחצן One-Touch (נגיעה אחת)

לחצן One-touch (נגיעה אחת)

ניתן להגדיר בקלות את היעד הרצוי בלחיצת לחצן פשוטה.

מספר לחצן One-touch (נגיעה אחת)

ניתן להזין את המספר בן שלוש הספרות של לחצן one-touch רשום אם הוא אינו מוצג בתצוגת מסך המגע.
למנהל
ניתן לייצא/לייבא את פנקס הכתובות ואת לחצני one-touch. ניתן להשתמש באפשרות זו כגיבוי לנתונים למקרה כשל או כדי לפשט את ההליך של רישום יעדים בין מכשירים נתמכים. למידע נוסף, יש לעיין בסעיף ייבוא/ייצוא של ההגדרות כל אחת לחוד.
ניתן להתאים אישית את פנקס הכתובות עבור כל משתמש המחובר למערכת (רשימת פריטים הניתנים להתאמה אישית). בנוסף, ניתן להשתמש בהתקן 'סנכרון הגדרות מותאמות אישית' כדי לאפשר שיתוף של פנקס הכתובות בין מספר מדפסות רב-תכליתיות של Canon (הגדרות הסנכרון עבור מדפסות משולבות של Canon).
ניתן להגדיר סיסמה כדי למנוע עריכה או מחיקה בלתי מורשות בפנקס הכתובות. הגדרת PIN עבור פנקס הכתובות
אם ישנם יעדים שאינך רוצה להציג בפנקס הכתובות או אם ברצונך להגביל את גישת המשתמשים ליעדים, הזן מספר גישה בעת רישום יעד. כדי להשתמש במספר גישה, הכרחי להפעיל את ההגדרה מראש ב-הגבלת הגישה ליעדים הרשומים בפנקס הכתובות.
קבע את התצורה של רשימות כתובות של קבוצות משתמשים מממשק המשתמש המרוחק. (רישום יעדים באמצעות ממשק המשתמש המרוחק)
838F-05F