רישום קבוצה בלחצן One-Touch (נגיעה אחת)

לא ניתן לשלב יעדים הרשומים בלחצני one-touch (נגיעה אחת) לקבוצה ולרשום אותם כיעד אחד.
1
לחץ על <ספר כתובות/העברה>. המסך <בית>
2
לחץ על <תיכנות לחיץ מהיר>.
3
בחר את לחצן one-touch שברצונך לרשום ולחץ על <תיכנות/עריכה>.
4
לחץ על <קבוצה>.
5
לחץ על <שם>‏  הזן את שם הקבוצה, ולאחר מכן לחץ על <OK>.
6
לחץ על <שם לחיץ מהיר>‏  הזן את שם לחצן ה-one-touch שיוצג ולחץ על <OK>‏  <הבא>.
7
בחר את היעדים שברצונך לרשום בקבוצה.
לחץ על <הוסף מלחיץ מהיר>‏  בחר את היעד לחץ על <OK>.
8
לחץ על <OK>‏  <סגירה>.
838F-05S