הפריטים המוצגים בציר הזמן

הפריטים המוצגים בציר הזמן משתנים בהתאם לפונקציה. הפריטים עבור כל פונקציה מתוארים כאן.

Copy

 יחס הזום

 מקור הנייר

 מצב צבע

פקס

 יעד

סריקה ושליחה

 היעד הראשון

 סוג היעד של היעד הראשון

סריקה ואחסון (רשת)

 שם התיקייה

 סמל תיבת הדואר

גישה לקבצים מאוחסנים (רשת)

 שם קובץ

 סוג תיבת דואר

בעת הבחירה במספר קבצים, שם הקובץ הראשון שנבחר מוצג.

הדפסה

 מספר המשימות הממתינות להדפסה

838F-04S