מצב צבע בלחיצה אחת

באפשרותך לבחור באופן אינטואיטיבי את איכות התמונה באמצעות לחצן אחד, כמו למשל בחירה בצבעים עדינים או בגימור רטרו כמו צילום ישן.
1
הנח את מסמך המקור. הצבת מסמכי מקור
2
לחץ על <Copy>. המסך <בית>
3
לחץ על <אפשרויות> במסך תכונות הצילום הבסיסיות. מסך תכונות הצילום הבסיסיות
4
לחץ על <התאמת צבע מגע יחיד>.
5
בחר באיכות התמונה הרצויה.
התאמה לדוגמה:
 מסמך מקור
 צבעים ססגוניים
 צבעים שלווים
 הבהרת תמונה
 הכהיית תמונה
 הדגשת רפרודוקציה
 חום דהוי (ספיה)
אם תבחר באפשרות <הדגשת רפרודוקציה>, איכות התמונה מותאמת כך שהדגשים לא יבלטו מדי .
באפשרותך לבחור מספר סוגים של איכות תמונה בו-זמנית. יחד עם זאת, לא ניתן לבחור באפשרות <צבעים ססגוניים> ובאפשרות <צבעים שלווים> בו-זמנית ולא ניתן לבחור באפשרות <הבהרת תמונה>,‏ <הכהיית תמונה>, ובאפשרות <הדגשת רפרודוקציה> בו-זמנית.
6
לחץ על <OK>‏ <סגירה>.
7
לחץ על  (התחל).
הצילום יתחיל.
ההגדרות תחת <אפשרויות>‏ <איזון צבע> משתנות באופן אוטומטי בהתאם לאיכות התמונה שבחרת.
אם תבחר בהגדרה ‎<חום דהוי (ספיה)‎>‎, האפשרות ‎<צבע יחיד (חום דהוי)‎ >‎ תוצג תחת <Select Color> במסך 'תכונות בסיסיות'.
838F-066