כוונון החדות בעת הצילום (חדות)

ניתן לצלם את התמונה עם קווי מתאר וקווים ברורים באמצעות הגדלת החדות, או לרכך את התמונה המצולמת באמצעות הקטנת החדות. השתמש בפונקציה זו כאשר ברצונך לחדד טקסט ותרשימים מטושטשים, או להקטין את הגליות (moire; הפרעה בצורת תבנית מפוספסת, גלית) כדי להחליק את התמונה המוגמרת.
1
הנח את מסמך המקור. הצבת מסמכי מקור
2
לחץ על <Copy>. המסך <בית>
3
לחץ על <אפשרויות> במסך תכונות הצילום הבסיסיות. מסך תכונות הצילום הבסיסיות
4
לחץ על <חדות>.
5
כוונן את החדות ולחץ על <OK>.
הגדר את החדות כ-<גבוה> כאשר ברצונך לצלם מסמכי מקור הכוללים טקסט או קווים עדינים. הגדר את החדות כ-<נמוך> כאשר ברצונך לצלם מסמכי מקור הכוללים תצלומים מודפסים או רשתות הדפסה (halftones) אחרות.
6
לחץ על <סגירה>.
7
לחץ על  (התחל).
הצילום יתחיל.
838F-063