צילום מסמכי מקור בגודל חופשי

ניתן לסרוק מסמכי מקור בגודל חופשי באופן אוטומטי ולהתאימם לגודל הנייר שנבחר לצילום. ניתן גם לצלם מסמכי מקור דו-צדדיים באמצעות פונקציה זו. הנח מסמכי מקור בגודל חופשי במזין.
1
הנח את מסמכי המקור במזין. הצבת מסמכי מקור
2
לחץ על <Copy>. המסך <בית>
3
לחץ על <אפשרויות> במסך תכונות הצילום הבסיסיות. מסך תכונות הצילום הבסיסיות
4
לחץ על <מקור בגודל חופשי> ולחץ על <סגירה>.
5
בחר נייר צילום. פעולות צילום בסיסיות
6
כדי לצלם מסמכי מקור דו-צדדיים, קבע את התצורה של הגדרות צילום דו-צדדי. פעולות צילום בסיסיות
7
לחץ על  (התחל).
הצילום יתחיל.
לא ניתן לבצע כהלכה את ההגדרה להגדלה או להקטנה משום שאין אפשרות לציין את האורכים של מסמכי מקור בגודל חופשי.
838F-06X