יחידה ראשית

שם
Canon imageRUNNER C3226i
סוג
שולחני
תמיכה בצבע
צבע מלא
רזולוציית קריאה
600 dpi‏ x ‏600 dpi
600 dpi‏ x ‏300 dpi
300 dpi‏ x ‏300 dpi
רזולוציית כתיבה
600 dpi‏ x ‏600 dpi
1,200 dpi‏ x ‏1,200 dpi (בחצי מהירות)
מספר גוונים
256
מסמכי מקור קבילים
גודל מסמכי מקור
עד ‏297.0 מ"מ x‏ 431.8 מ"מ
סוג מסמכי מקור
גיליון, חוברת ועצמים תלת-ממדיים
זיהוי אוטומטי של גדלי מסמכי מקור
A3, A4, B4, B5, A4R, A5, B5R, B6, A5R, A6R
גודל צילום/נייר צילום
גודלי נייר
שוליים
עליונים: 4.0 מ"מ
שמאל: 2.5 מ"מ
ימין: 0.0 מ"מ או יותר
תחתונים: 2.5 מ"מ
משקל הנייר
מגירת נייר: ‏52 גר'/מ"ר עד ‏256 גר'/מ"ר
מגש רב-תכליתי: ‏52 גר'/מ"ר עד ‏300 גר'/מ"ר
סוג נייר
זמן התחממות ‎‏*1
לאחר ההפעלה
כאשר האפשרות ‎<הגדרות אתחול מהיר, מתח מרכזי>‎ מוגדרת כ-<On> 10 שניות‎‏*2
כאשר האפשרות ‎<הגדרות אתחול מהיר, מתח מרכזי>‎ מוגדרת כ-<Off> 85 שניות או פחות‎‏*3
חזרה ממצב שינה
10 שניות או פחות
זמן צילום ראשון
צבע מלא: 8.7 שניות
שחור-לבן: 7.0 שניות
מהירות צילום ‎‏*4
צבע מלא: 26 גיליונות/לדקה
שחור-לבן: 26 גיליונות/לדקה
הגדלה
גודל נייר רגיל
400%, 200%, 141.4%, 100%, 70.7%, 50%, 25%
שגיאת הגדלה של Direct (100%)
אנכי: ±0.80%
אופקי: ±0.90%
זום
25% עד 400% (במרווחים של 1%)
מערכת הזנת נייר/קיבולת
מגירת נייר 1 / מגירת נייר 2
550 דפים (‏80 גר'/מ"ר / ‏75 גר'/מ"ר)/640 דפים (‏64 גר'/מ"ר)‎‏*5
מגש רב-תכליתי
100 דפים (‏80 גר'/מ"ר / ‏75 גר'/מ"ר)/120 דפים (‏64 גר'/מ"ר)‎‏*6
קיבולת מגש פלט פנימי
הדפסה בצד אחד
A4, B5, B5R, A5, A5R, A6R, LTR, STMT, STMTR, ו-16K: 250 דפים (‏75 גר'/מ"ר / ‏64 גר'/מ"ר)/220 דפים (‏80 גר'/מ"ר)
305 מ"מ‏ x ‏457 מ"מ, 320 מ"מ‏ x ‏450 מ"מ (SRA3), A3, B4, A4R, 11"‏ x ‏17", LGL, LTRR, EXEC, 8K, and 16KR: 100 דפים (‏80 גר'/מ"ר / ‏75 גר'/מ"ר / ‏64 גר'/מ"ר)
הדפסה דו-צדדית
A4, B5, B5R, A5, A5R, A6R, LTR, STMT, STMTR, ו-16K: 200 דפים (‏80 גר'/מ"ר / ‏75 גר'/מ"ר / ‏64 גר'/מ"ר)
305 מ"מ‏ x ‏457 מ"מ, 320 מ"מ‏ x ‏450 מ"מ (SRA3), A3, B4, A4R, 11"‏ x ‏17", LGL, LTRR, EXEC, 8K, and 16KR: 100 דפים (‏80 גר'/מ"ר / ‏75 גר'/מ"ר / ‏64 גר'/מ"ר)
עותקים מרובים
999 גיליונות
מקור חשמל
220 V - 240 V AC, 50/60 Hz, 4 A
צריכת חשמל
צריכת חשמל מרבית
1500 W
כאשר המכשיר במצב שינה
1.0 W 
2.0 W (כאשר <מצב חיסכון בצריכת חשמל> מוגדר למצב<כבוי>)
כשהמכשיר כבוי
כאשר <הגדרות אתחול מהיר, מתח מרכזי> מוגדר כ- <Off>: 0.3 W
כאשר <הגדרות אתחול מהיר, מתח מרכזי> מוגדר כ- <On>: 1.0 W
מידות
(ר'‏ x ‏ע'‏ x ‏ג')
565 mm‏ x ‏687 mm‏ x ‏891 mm
משקל
(למעט בקבוק טונר)
כ- 73.1 ק"ג
מרחב מרבי
(ר'‏ x ‏ע')
894 מ"מ‏ x ‏687 מ"מ
* כאשר המגש הרב-תכליתי מורחב.
קיבולת זיכרון
RAM‏:‏ 2 GB
eMMC: 30 GB
תנאי סביבה
טמפרטורה: 10 °C עד 30 °C
לחות: 20 % עד 80 % לחות יחסית (ללא עיבוי)
*1 זמן ההפעלה עשוי להשתנות בהתאם לסביבה ולתנאי השימוש במכשיר.
*2 זה לוקח 4 שניות עד שפעולת המקש במסך לוח המגע תהיה זמינה. בתנאים מסוימים, המכשיר אינו מתחיל לפעול במהירות.
*3 דרושות 75 שניות או פחות עד שפעולת המפתח על לוח המגע נהיית לזמינה. בתנאים מסוימים, המכשיר אינו מתחיל לפעול במהירות.
*4 המהירות על A4 נייר רגיל בהדפסה בצד אחד נמדד במהלך העתקה רציפה. המהירות עשויה להשתנות בהתאם לרזולוציית הפלט, סוג הנייר והגודל שלו. המהירות בגדלי נייר קטנים יותר עשויות להיות אטיות יותר. בנוסף, המכשיר עשוי לחוות זמן השבתה או מהירות נמוכה יותר במהלך הרצת צילום מתמשכת כדי לכוונן את הטמפרטורה בפנים המכשיר או כדי לשמור על איכות הדפסה מיטבית.
*5 עד 100 גיליונות עבור שקפים.
עד 25 מעטפות (מגירת נייר 1) וגובה 45 מ"מ (מגירת נייר 2) במצב דיוקן.
*6 גיליון אחד לנייר מצופה (106 גרם/מ"ר עד 300 גרם/מ"ר). עד 10 מעטפות. הגובה של נייר דק, נייר כבד, נייר איגרת, נייר מעקב, תוויות, גלויות ושקפים הוא 11 מ"מ או פחות.
838F-02L