ריקון פסולת הניקוב ביחידת הגימור

1
פתח את המכסה הקדמי של יחידת הגימור
2
משכו את מגש פסולת הניקוב.
החזק את הידית, ושלוף בעדינות את המגש לכיוון עצמך.
לאחר שליפת מגש הפסולת למחצית, הניחו את ידיכם מתחתיו ושלפו החוצה עד הסוף.
3
רוקן את פסולת הניקוב
4
החזר את מגש פסולת הניקוב למיקומו המקורי.
דחוף את מגש פסולת הניקוב עד שייעצר.
5
סגור את המכסה הקדמי של יחידת הגימור.
838F-01R