תחזוקת היחידה הראשית

חלק זה מתאר את התחזוקה והניהול של המכשיר, כגון ניקוי קבוע והחלפת חומרים מתכלים. הוא מתאר גם את שירות התחזוקה שמספקת Canon. למידע על אמצעי זהירות שיש לנקוט במהלך פעולות תחזוקה, עיין "‏הוראות בטיחות חשובות" ב- ‏תחילת העבודה ו- טיפול באפשרויות.

ניקוי בסיסי

החלפת חומרים מתכלים

838F-016