ריקון פסולת הניקוב

כאשר פסולת הניקוב בגימור מלאה, יוצג סמל בתחתית הימנית של המסך. לחץ על הסמל ומלאו אחר ההוראות שעל המסך לריקון פסולת הניקוב.
עותקים והדפסים עשויים להיות מוצאים לציוד אופציונלי בזמן שאתה מרוקן את פסולת הניקוב. היזהרו בעת הטיפול בציוד האופציונאלי המורכב במכשיר.
838F-01L