החלפת יחידת התוף

כאשר יחידת התוף מתקרבת לתום החיים שלה, תוצג הודעה בתחתית המסך ובה הנחיה להחליף את יחידת התוף. לחץ על הסמל שבתחתית הימנית של המסך ובצעו את ההוראות שעל המסך על מנת להחליף את יחידת התוף.
אחסן את יחידות התוף הרחק ממקור אור, למשל שמש ישירה.
אחסון יחידת התוף בחדר קר אך כזה שמתחמם במהירות, או שיש בו שינויי טמפרטורה מהירים אחרים, גורם להיווצרות טיפות מים (עיבוי) בתוך יחידת התוף.
אין להסיר את מכסה המגן הכתום עד שתקבל הוראה על כך בהליך הבא.
לקבלת מספר הדגם של יחידת התוף, ראה חלקי חילוף.
ההודעה להחלפת יחידת התוף המוצגת בתחתית המסך משתנה בהתאם לחוזה שלך.
לחץ על <סגירה> כאשר אתה מסיים את החלפת יחידת התוף.

הליך להחלפת יחידת התוף

1
פתח את המכסה הקדמי של היחידה הראשית.
2
פתח את המכסה של יחידת התוף.
3
משכו החוצה את יחידת התוף.
משכו החוצה את יחידת התוף תוך תמיכה בידיים כפי שמוצג בתרשים.
אין להטות את יחידת התוף. פעולה זו עלולה לגרום לטונר שבתוף להישפך.
4
הוציאו את יחידת התוף החדשה מהקופסה.
5
התקינו את יחידת התוף החדשה.
6
הסירו את ציפוי ההגנה.
דחפו תחילה את המחוון בצד ימין של מכסה המגן הכתום לכיוון החלק האחורי של היחידה הראשית עד שלא יוכל להמשיך הלאה ולאחר מכן שלוף את ציפוי ההגנה.
לאחר הסרת ציפוי ההגנה, בדוק כי יחידת התוף נדחפה במלואה ליחידה הראשית. אי דחיפה מלאה של יחידת התוף תגרום לתקלה.
7
סגרו את המכסה של יחידת התוף.
8
סגור את המכסה הקדמי של היחידה הראשית.
לאחר השלמת ההחלפה, הכניסו את יחידת התוף המשומשת לשקית שהכילה את יחידת התוף החדשה, ושמרו אותה עד שהמשווק או נציג השירות המקומי יאספו אותה.
838F-01K