ניהול קבצים מאוחסנים

ניתן להשתמש בממשק המשתמש המרוחק להדפסה, שליחה, או מחיקה של פקסים ופקסים מסוג I-fax אשר מאוחסנים באופן זמני בתיבה הנכנסת של הפקס/I-fax.

ניהול מסמכים המאוחסנים באופן זמני ב- Inbox Memory RX

ניתן להדפיס או להעביר פקסים ופקסים מסוג I-fax אשר מאוחסנים באופן זמני ב- Inbox Memory RX על ידי Memory Lock.
1
הפעל את ממשק המשתמש המרוחק. הפעלת ממשק המשתמש המרוחק
2
לחץ על [Access Received/Stored Files] בדף הפורטל. מסך ממשק המשתמש המרוחק
3
בחר [Memory RX Inbox] ולחץ על [Memory RX Inbox].
אם מוצג מסך להזנת PIN, הזן את ה-PIN ולחץ על [OK].
4
בחר את המסמך ובצע את הפעולה הדרושה.
לחץ על [Type] הסמל כדי להציג מידע מפורט אודות המסמך.
הדפסת מסמך
העברת מסמך
מחיקת קובץ
כדי לבדוק פקסים מסוג I-fax שחולקו בזמן קבלתם.
לחץ על [Divided Data RX Inbox] במסך המוצג בשלב 3 כדי להציג רשימה של פקסים מסוג I-fax אשר חולקו בזמן קבלתם. קבלת מסמכי I-Fax
הגדרת קוד PIN עבור Memory RX Inbox
ניתן לשנות את ה-PIN עבור ה-Memory RX Inbox על ידי לחיצה על [Settings...] במסך המוצג בשלב 4 ועל ידי הוספת סימן ביקורת ב- [Set PIN].
כדי לקבוע תצורת הגדרות Memory Lock
ניתן להגדיר אם מעוניינים לקבל פקסים ופקסים מסוגי I-fax ב-Memory RX Inbox על ידי לחיצה על [Memory Lock Settings...] במסך המוצג בשלב 4.

ניהול מסמכים המאוחסנים באופן זמני בתיבת הפקסים המסווגים

ניתן להדפיס או למחוק פקסים ופקסים מסוג I-fax אשר מאוחסנים באופן זמני בתיבת הפקסים המסווגים.
1
הפעל את ממשק המשתמש המרוחק. הפעלת ממשק המשתמש המרוחק
2
לחץ על [Access Received/Stored Files] בדף הפורטל. מסך ממשק המשתמש המרוחק
3
בחר [Confidential Fax Inbox] ולחץ על המספר של תיבת הפקסים המסווגים הרצויה.
אם מוצג מסך להזנת PIN, הזן את ה-PIN ולחץ על [OK].
ניתן גם לציין תיבת פקסים מסווגים על ידי הזנת המספר שלה ב- ‎[Box Number (00-49)]‎ ולחיצה על [Open...].
4
בחר את המסמך ובצע את הפעולה הדרושה.
לחץ על [Type] הסמל כדי להציג מידע מפורט אודות המסמך.
הדפסת מסמך
מחיקת קובץ
כדי לשנות את ההגדרות של תיבת הפקסים המסווגים
ניתן לשנות את השם וה-PIN של תיבת הפקסים המסווגים שנבחרה על ידי לחיצה על [Settings...] במסך המוצג בשלב 4.
838F-0F4