שליחה/שמירה של מסמכי מקור בגודל שונה יחד (מסמכי מקור בגודל שונה)

ניתן להניח מסמכי מקור בגודל שונה במזין ולסרוק אותם ביחד. הדבר מבטל את הצורך להניח מסמכי מקור בנפרד.
השילוב של גדלי מסמך המקור שניתן לסרוק הוא מוגבל. סריקה עם שילוב שגוי עלולה לגרום נזק למסמכי המקור או לחסימות נייר. מפרט חומרה
אין להניח מסמכי מקור יחד אם הם שונים במשקלם או בסוג הנייר שלהם. פעולה זו עלולה לגרום נזק למסמכי המקור או לתקיעת נייר.
1
הנח את מסמכי המקור במזין. הצבת מסמכי מקור
2
לחץ על <סריקה ושליחה>. המסך <בית>
3
ציין את היעד במסך תכונות הסריקה הבסיסיות. מסך תכונות הסריקה הבסיסיות
4
ציין את הגדרות הסריקה כנדרש. פעולות בסיסיות לסריקת מסמכי מקור
5
לחץ על <אפשרויות>‏  <מסמרי מקור בגדלים שונים>.
6
לחץ על <סגירה>.
7
לחץ על  (התחל).
מסמכי המקור ייסרקו ופעולת השליחה/שמירה תתחיל.
838F-099