פונקציות סריקה שימושיות

למכשיר יש מגוון פונקציות שימושיות, כולל מתן הודעה למשתמש לאחר סיום השליחה/שמירה של מסמכים שנסרקו.
838F-09E