<יבוא/יצוא>

ציין את ההגדרות לייבוא/ייצוא נתוני הגדרות.
למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "פונקציית ייבוא כולל", ראה פונקציית ייבוא כולל.

<יבא מזיכרון USB>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות ניהול>‏  <ניהול נתונים>‏  <יבוא/יצוא>
ניתן לייבא את כל מידע ההגדרות מהתקן זיכרון USB.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<יבא מזיכרון USB>
<אחסון תוצאת יבוא בהתקן>: <On>,‏ <Off>
<אחסון תוצאת יבוא בהחסן USB>: <On>,‏ <Off>
<סיסמת פענוח>
לא
לא
לא
לא
-
אם זיכרון USB כבר מחובר למכשיר, הוא יזוהה על ידי המכשיר בתור המדיה שבה יש להשתמש לצורך יבוא, גם אם תחבר זיכרון USB חדש. לחץ על הסר את זיכרון ה-USB המחובר הכנס את זיכרון ה-USB הרצוי.

<יצא לזיכרון USB>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות ניהול>‏  <ניהול נתונים>‏  <יבוא/יצוא>
ניתן לייצא את כל מידע ההגדרות להתקן זיכרון USB.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<יצא לזיכרון USB>
<סיסמת הצפנה>
לא
לא
לא
לא
-
לא ניתן לבחור אילו הגדרות לייצא כשמייצאים לזיכרון USB. כל ההגדרות מיוצאות באצווה.
אם זיכרון USB כבר מחובר למכשיר, הוא יזוהה על ידי המכשיר בתור המדיה שבה יש להשתמש לצורך יצוא, גם אם תחבר זיכרון USB חדש. לחץ על הסר את זיכרון ה-USB המחובר הכנס את זיכרון ה-USB הרצוי.

<יבא דוח תוצאות>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות ניהול>‏  <ניהול נתונים>‏  <יבוא/יצוא>
בחר אפשרות זו כדי להדפיס דוח של תוצאות הייבוא.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<יבא דוח תוצאות>
<Yes>,‏ <לא>
לא
לא
לא
לא
-
הדוחות יודפסו בשפה הבאה.
אם שפת התצוגה של המכשיר תוגדר כיפנית מיד לאחר תהליך הייבוא: יפנית
אם שפת התצוגה של המכשיר תוגדר כשפה שאינה יפנית מיד לאחר תהליך הייבוא: אנגלית

<הגבלת יבוא/יצוא משירות אינטרנט>

 (הגדרות/רישום)  <הגדרות ניהול>‏  <ניהול נתונים>‏  <יבוא/יצוא>
בחר אם להגביל פעולות יבוא וייצוא באמצעות יישומי אינטרנט שאינם ממשק המשתמש המרוחק.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הגבלת יבוא/יצוא משירות אינטרנט>
<On>,‏ <Off>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
838F-0LA