<הגדרות חומת אש>

ציין את ההגדרות עבור סינון חבילות לקו משני (כדי לאשר תקשורת רק עם מכשירים בעלי כתובת IP ספציפית).
למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "פונקציית ייבוא כולל", ראה פונקציית ייבוא כולל.

<מסנן כתובות IPv4>

 (הגדרות/רישום)  <העדפות>‏  <רשת>‏  <הגדרות קו משני>‏ <הגדרות חומת אש>
ציין את ההגדרות לסינון כתובות IPv4 בתקשורת הקו המשני.
<מסנן יוצא>
 (הגדרות/רישום)  <העדפות>‏  <רשת>‏  <הגדרות קו משני>‏ <הגדרות חומת אש>‏  <מסנן כתובות IPv4>
ציין את מסנן השידור בהגדרות הקו המשני. הגדרת חומת האש של הקו המשני
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<מסנן יוצא>
<שימוש במסנן>: <On>,‏ <Off>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<מדיניות ברירת מחדל>: <הרשה>,‏ <דחייה>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<רישום> (עד 16 כתובות IPv4), <Details/Edit>,‏ <Delete>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<רישום>
<כתובת יחידה>,‏ <טווח כתובות> (<כתובת ראשונה>,‏ <כתובת אחרונה>), <קידומת כתובת> (<כתובת>,‏ <אורך קידומת>), <מספר יציאה>(<אל תציין>,‏ <ציון>)
<ציון>(<מספר יציאה>): <הוספה>,‏ <Delete>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<Details/Edit>
<כתובת יחידה>,‏ <טווח כתובות> (<כתובת ראשונה>,‏ <כתובת אחרונה>), <קידומת כתובת> (<כתובת>,‏ <אורך קידומת>), <מספר יציאה>(<אל תציין>,‏ <ציון>)
<ציון>(<מספר יציאה>): <הוספה>,‏ <Delete>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<אורך קידומת> (1 עד 32)
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<מסנן נכנס>
 (הגדרות/רישום)  <העדפות>‏  <רשת>‏  <הגדרות קו משני>‏ <הגדרות חומת אש>‏  <מסנן כתובות IPv4>
ציין את מסנן הקליטה בהגדרות הקו המשני. הגדרת חומת האש של הקו המשני
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<מסנן נכנס>
<שימוש במסנן>: <On>,‏ <Off>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<מדיניות ברירת מחדל>: <הרשה>,‏ <דחייה>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<רישום> (עד 16 כתובות IPv4), <Details/Edit>,‏ <Delete>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<רישום>
<כתובת יחידה>,‏ <טווח כתובות> (<כתובת ראשונה>,‏ <כתובת אחרונה>), <קידומת כתובת> (<כתובת>,‏ <אורך קידומת>), <מספר יציאה>(<אל תציין>,‏ <ציון>)
<ציון>(<מספר יציאה>): <הוספה>,‏ <Delete>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<Details/Edit>
<כתובת יחידה>,‏ <טווח כתובות> (<כתובת ראשונה>,‏ <כתובת אחרונה>), <קידומת כתובת> (<כתובת>,‏ <אורך קידומת>), <מספר יציאה>(<אל תציין>,‏ <ציון>)
<ציון>(<מספר יציאה>): <הוספה>,‏ <Delete>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<אורך קידומת> (1 עד 32)
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
838F-0HS