<העדפות>

ציין את ההגדרות עבור סביבת ההפעלה של המכשיר.

<Paper Settings>

 (הגדרות/רישום)  <העדפות>
ציין את ההגדרות עבור הנייר שבו נעשה שימוש.

<הגדרות תצוגה>

 (הגדרות/רישום)  <העדפות>
ציין את ההגדרות עבור תצוגת מסך המגע.

<הגדרות טיימר/צריכת חשמל>

 (הגדרות/רישום)  <העדפות>
ציין את ההגדרות עבור הזמן, צריכת החשמל וכדומה.

<רשת>

 (הגדרות/רישום)  <העדפות>
ציין את הגדרות הרשת.

<ממשק חיצוני>

 (הגדרות/רישום)  <העדפות>
ציין את ההגדרות עבור ממשקים חיצוניים.

<נגישות>

 (הגדרות/רישום)  <העדפות>
ציין את ההגדרות עבור פונקציות הקשורות לנגישות עבור אנשים בעלי מוגבלות בראייה של התצוגה או הזנת נתונים.
838F-0H3